Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TILŽAS PAGASTS
Abrenes apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Kokorevas]

Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums” * 30.08.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Brīvības pieminekļa Tilžas pagasta komiteja * 20.01.1930.

Kļavusalas piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1924. + 27.11.1929.

Kokorevas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.05.1923.

Kokorevas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Tilžas krājaizdevu sabiedrība”

Kokorevas lauksaimniecības biedrība „Krišjāņi” * 14.05.1923. + 07.03.1935.

Kokorevas lauksaimniecības biedrība „Celmlauzis”
                Sk. „Tilžas pagasta lauksaimniecības biedrība”

Kokorevas pagasta aizsargu nodaļa * 03.02.1920. + 07.07.1940.

Kokorevas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 12.09.1923.

Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība * 08.05.1925. + 31.08.1929.

Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ķeibe”
                Sk. „Tilžas piensaimnieku sabiedrība”

Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Kļavu sala” * + 18.06.1926.
                18.06.1926. iekļauta „Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrībā „Ķeibe”

Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Sala”
                Sk. „Tilžas Sviestiņu piensaimnieku sabiedrība”

Kokorevas piensaimnieku sabiedrība „Sateka” * 30.01.1923. + 22.03.1926.

Kokorevas sadraudzīgā biedrība * + 31.12.1940.

Krišjāņu 936. Mazpulks * 18.12.1936. + 1940.

Krišjāņu piensaimnieku sabiedrība „Sateka” * 30.01.1923. + 04.12.1929.

Lauksaimniecības izglītības un palīdzības biedrība „Imanta” * 26.11.1932. + 17.05.1938.

Lopu audzētāju biedrība „Ķeibe” * 30.01.1923. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Tilžas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Ruskolova” * 17.08.1928.

O. Blūmiša pamatskolas 1118. Mazpulks
                Sk.„Tilžas Patversmes 1118. Mazpulks”

Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”
                Sk.  „Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Rugāju Tilžas Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Avotiņš” * 02.02.1929.

Rugāju Tilžas meliorācijas sabiedrība „Strautiņš” * 08.09.1928.

Ruskulovas 1121. Mazpulks * 29.01.1938. + 1940.

Ruskolovas patērētāju biedrība * + 28.5.1930.

Silenieku 163. Mazpulks * 21.01.1934. + 1940.

Šķilbēnu Tilžas pagastu meliorācijas sabiedrība „Purvmala” * 21.07.1933. + 01.02.1940.

Tilžas atturības biedrība * 21.02.1929. + 31.12.1940.

Tilžas centrā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Tilžas piensaimnieku sabiedrība”

Tilžas krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1924.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kokorevas krājaizdevu sabiedrība”

Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne” * 27.03.1928. + 01.07.1940.
                01.07.1940. iekļauta „Latvijas katoļu jaunatnes biedrībā”

Tilžas 851. Mazpulks * 16.01.1936. + 1940.

Tilžas mednieku biedrība * 19.03.1932. + 18.03.1941.

Tilžas meliorācijas sabiedrība „Lemesnieki” * 27.01.1928.

Tilžas meliorācijas sabiedrība „Melnā Sala” * 21.10.1929.

Tilžas meliorācijas sabiedrība „Smiltenīte” * 23.05.1931.

Tilžas pagasta lauksaimniecības biedrība * 1921.
                04.08.1937. pārdēvēta agrāk „Kokorevas lauksaimniecības biedrība „Celmlauzis”
                14.07.1939. pievienota „Lopu audzētāju biedrība „Ķeibe”
                14.07.1939. pievienota „Tilžas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Sala”

Tilžas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Sala” * 30.04.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Tilžas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „ Akmeņpurvs” * 17.06.1931.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Augšķeiba” * 29.07.1935.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kazu purvs” * 06.03.1928.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežupe” * 29.07.1935.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Novazinas” * 13.03.1929.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Sūnājs” * 13.05.1929.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Tilžupe” * 18.05.1927.

Tilžas pagasta meliorācijas sabiedrība „Upaiņi” * 14.06.1929.

Tilžas patērētāju biedrība * 16.12.1937.

Tilžas Patversmes 1118. Mazpulks * 24.10.1938. + 1940.
                17.01.1939. pārdēvēts agrāk „O. Blūmiša pamatskolas 1118. Mazpulks”

Tilžas piensaimnieku sabiedrība * 30.11.1922.
                18.06.1926. pievienota „Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Kļavu sala”
                27.03.1929. pārdēvēta agrāk „Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ķeibe”
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Tilžas centrā piensaimnieku sabiedrība”

Tilžas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 28.01.1933. + 18.10.1940.

Tilžas Sviestiņu piensaimnieku sabiedrība * 30.01.1923.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kokorevas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Sala”

Vectilžas 1167. Mazpulks * 19.02.1940. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Tilžas nodaļa * 05.07.1928.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Tilžas nodaļa * 03.06.1929.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Kokorevas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Tilžas nodaļa * 11.08.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ruskulovas nodaļa * 15.03.1927.
                Tilžas nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kokorevas nodaļa * 17.07.1924. + 26.01.1932.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
                Kokorevas nodaļa * 17.10.1932.
                Kokorevas draudzes nodaļa * 09.12.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Tilžas Zvaigzne nodaļa * 25.04.1931.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Tilžas nodaļa * 12.05.1931.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības atturības biedrība “Balta lenta”
                Tilžas nodaļa * 18.09.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Tilžas nodaļa * 03.11.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Tilžas nodaļa * 02.07.1927.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Tilžas nodaļa * 04.02.1929. + 25.08.1937.

Rīgas evanģēliskā luteriskā misiones draudze * 06.04.1921. + 11.05.1935.
                Kokorevas nodaļa * 01.10.1921.

Foto no A. Tomasuna krājuma.

 

 
Izmainas 25.11.2018 Kontakti