Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TIRZAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Tirzas_1909

Brīvības pieminekļa Stāmerienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Lizuma Tirzas Lejasciema un Galgauskas meliorācijas sabiedrība „Gosupe” * 30.09.1927.

Tirzas dārzkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1927. + 28.06.1938.

Tirzas Gaujas sugas lopu audzētāju biedrība * 1908. + 02.06.1935.

Tirzas izglītības biedrība * 1911. + 02.01.1941.

Tirzas jaunsaimnieku kooperatīvs * 25.05.1921.
                25.03.1925. pārdēvēta agrāk „Tirzas paterētāju biedrība „Laukstrādnieks”

Tirzas krājaizdevu sabiedrība * 24.01.1902.
                28.11.1923. pārd. agrāk „Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība”               

Tirzas laukkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1929. + 13.07.1938.

Tirzas lauksaimnieku kooperatīvs  * 25.05.1921. + 24.09.1935.

Tirzas lauksaimniecības biedrība * 01.09.1900. + 19.08.1937.
                28.11.1923. pārdēvēta agrāk „Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrība”

Tirzas I lopkopības pārraudzības biedrība * 10.09.1935. + 02.01.1941.

Tirzas II lopkopības pārraudzības biedrība * 23.07.1930. + 02.01.1941.

Tirzas III lopkopības pārraudzības biedrība * 17.11.1931. + 02.01.1941.

Tirzas mājturības veicināšanas biedrība * 24.02.1931. + 12.05.1938.

Tirzas 165. Mazpulks * 10.02.1934. + 1940.

Tirzas meliorācijas sabiedrība „Lukstu purvs” * 06.09.1926.

Tirzas pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Tirzas pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.4.1937.

Tirzas patērētāju biedrība * 03.02.1931.

Tirzas patērētāju biedrība „Laukstrādnieks”
                Sk. „Tirzas jaunsaimnieku kooperatīvs”

Tirzas piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.

Tirzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.09.1881. + 18.10.1940.
                26.09.1923. pārdēvēta agrāk „Tirzas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku negadījumos”
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Tirzas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Tirzas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tirzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tirzas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tirzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tirzas šaha klubs * 17.03.1926. + 12.07.1935.

Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Tirzas lauksaimniecības biedrība”

Tirzas Velanas lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Tirzas krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.
                Tirzas nodaļa *10.08.1928.

Jaunā Latvija – biedrība * 15.08.1933.
                Tirzas nodaļa *22.02.1934.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bankavas nodaļa * 08.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Tirzas nodaļa * 13.11.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Tirzas 22. novads *24.07.1927.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Tirzas nodaļa *17.01.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
Tirzas nodaļa * 27.11.1920. +16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Tirzas nodaļa *14.07.1931.

Tirzas_1926

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti