Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TOMES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Tomes_1924

Brīvības pieminekļa Tomes pagasta komitēja * 08.12.1929.

Lielās pļavas meliorācijas sabiedrība * 23.01.1929.

Tomenieku savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tomes lauksaimniecības biedrība * 25.06.1914. + 1915.

Tomes lopkopības pārraudzības biedrība * 19.12.1933.

Tomes 406. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.

Tomes pagasta aizsargu nodaļa * 10.10.1919. + 07.07.1940.

Tomes pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Tomes pagasta patērētāju biedrība „Tirgotājs”
                Sk. „Tomes patērētāju biedrība”

Tomes patērētāju biedrība * 11.01.1921.
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Tomes pagasta patērētāju biedrība „Tirgotājs”

Tomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.11.1896. + 18.10.1940.
                15.11.1923. pārdēvēta agrāk „Tomenieku savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                24.10.1933. pārdēvēta agrāk „Tomes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Tomes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Tomes nodaļa * 06.10.1924. + 05.05.1937.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Tomes nodaļa * 05.09.1924.

Tomes_1938

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti