Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TRAPENES PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bormaņu]

Ādama Bormaņa piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Trapenes piensaimnieku sabiedrība”

Bormaņu bibliotēkas biedrība * 1888. + 16.02.1940.
                16.02.1940. iekļauta „Trapenes lauksaimniecības biedrībā”. „

Bormaņu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Trapenes krājaizdevu sabiedrība”

Bormaņa lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ražotājs” * 04.10.1922.
                                +26.03.1935.
                26.03.1935. iekļauta „Ādama Bormaņa piensaimnieku sabiedrībā”

Bormaņu lopkopības pārraudzības biedrība * 25.04.1923. + 11.07.1939.
                11.027.1939. iekļauta „Trapenes lauksaimniecības biedrībā”

Bormaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Trapenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bormaņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                Sk. „Trapenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
               
Trapenes krājaizdevu sabiedrība * 26.03.1924.
                26.05.1934. pārdēvēta agrāk „Bormaņu krājaizdevu sabiedrība”

Trapenes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                11.07.1939. pievienota „Bormaņu lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.02.1940. pievienota „Bormaņu bibliotēkas biedrība”

Trapenes 240. Mazpulks * 25.04.1934. + 1940.

Trapenes mednieku biedrība * 28.07.1936. + 14.03.1941.

Trapenes meliorācijas sabiedrība „Dadžupe” * 31.05.1929.

Trapenes meliorācijas sabiedrība „Grīdupe” * 19.04.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Trapenes pagasta I meliorācijas sabiedrība „Grīdupe”

Trapenes pagasta I meliorācijas sabiedrība „Grīdupe”
                Sk. „Trapenes meliorācijas sabiedrība „Grīdupe”

Trapenes patērētāju biedrība * 30.12.1939.

Trapenes piensaimnieku sabiedrība * 1913.
                26.03.1935. pievienota „Bormaņa lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ražotājs”
                12.10.1937. pievienota „Opes piensaimnieku sabiedrība”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ādama Bormaņa piensaimnieku sabiedrība”

Trapenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.07.1891. +18.10.1940.
                20.12.1922. pārdēvēta agrāk „Bormaņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Bormaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Alūksnes amatnieku biedrība * 22.07.1925. + 31.03.1936.
                04.10.1932. pārdēvēta agrāk “Alūksnes un apkārtnes apvienoto amatnieku biedrība”
                Trapenes nodaļa * 06.10.1931.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Gaujienas nodaļa *15.11.1933.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Gaujenes nodaļa * 18.05.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Bormaņu nodaļa* 12.06.1923.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Trapenes nodaļa * 30.03.1931.

 

 
Izmainas 11.08.2010 Kontakti