Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TRIKĀTAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Trikatas_1934

Jaunvāles Trikātes meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930.

Latvijas Universitātes Trikātas studentu biedrība * 25.05.1921. + 12.12.1940.
                04.02.1925. pārdēvēta agrāk „Trikātes studentu savienība”

Lipskalna savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 31.08.1884. + 1916.

Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs” * 08.10.1924. + 03.01.1940.
                07.02.1933. pārdēvēta agrāk „Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 27.01.1892. + 08.11.1939.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Lubu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos palīdzības biedrība”
                08.11.1939. iekļauta „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lubu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos palīdzības biedrība
                Sk. „Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Dedums” * 05.07.1929.

Pirmā Trikatas lopkopības parraudzības biedrība * 21.03.1923. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Trikātas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 15.11.1933.

Trikātas dārzkopības pārraudzības biedrība * 11.03.1925. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Trikātes izglītības biedrība „Tālava” * 09.04.1924. + 24.05.1939.

Trikātes Ķeļkapurva meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928.

Trikātes krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924.
                01.09.1936. pievienota „Vijciema Plāņu krajaizdevu sabiedrība”

Trikātes labdarības biedrība * 23.12.1876. + 1916.

Trikātas lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                03.01.1940. pievienota „Pirmā Trikatas lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.01.1940. pievienota „Trikātas dārzkopības pārraudzības biedrība”
                03.01.1940. pievienota „Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”
                03.01.1940. pievienota „Trikātas Lubu lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.01.1940. pievienota „Trikātas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaujmala”
                03.01.1940. pievienota „Trikātes lopkopības pārraudzības biedrība „Abula”

Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ludza”
                Sk. „Trikātes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Trikātes āboliņa kūlējs” * 26.03.1935. + 08.10.1940.

Trikātas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Silmala” * 10.09.1924. + 05.01.1940.

Trikātes lopkopības pārraudzības biedrība „Abula” * 24.01.1923. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Trikātas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaujmala” * 21.03.1923. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Trikātas Lubu lopkopības pārraudzības biedrība * 22.12.1936. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

Trikātes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.10.1931.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ludza”

Trikātas 799. Mazpulks * 20.02.1935. + 1940.

Trikātas mednieku biedrība * 21.12.1929. + 14.03.1941.

Trikātes patērētāju biedrība * 14.11.1919.

Trikātas meliorācijas sabiedrība * 31.03.1928.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Augstroze” * 24.08.1926.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Avots” * 24.07.1928.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Dūņupe” * 16.09.1929. + 08.07.1942.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Dutkas purvs” * 27.01.1928.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Kačoras lejasgals” * 20.08.1930.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Spriņģa purvs” * 08.12.1927.

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Zīlenes” * 13.11.1930.

Trikātes pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940

Trikātes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kūdrajs” * 13.03.1930.

Trikātes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vāržupe” * 05.07.1929.

Trikātes piensaimnieku sabiedrība * 02.11.1921.

Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”

Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.07.1884. + 18.10.1940.
                20.09.1922. pārdēvēta agrāk „Trikātes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Trikātes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                08.11.1939. pievienota „Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Trikātes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Trikātes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
                Sk. „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Trikātes studentu savienība
                Sk. „Latvijas Universitātes Trikātas studentu biedrība”

Trikātes sugas lopu audzētāju biedrība * 15.12.1931. + 30.08.1940.

Trikātas tautas nama biedrība * 31.05.1940. + 30.11.1940.

Trikātas un apkārtnes biškopības biedrība * 25.03.1925. + 30.11.1940.

Trikātes viesīgā biedrība * 22.12.1906. + 1916.

Trikātas Vijciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sils” *08.02.1928. +16.02.1933.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.
                Trikātes nodaļa *29.10.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Trikātas nodaļa * 04.03.1920.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “
                Trikātes nodaļa *31.07.1932.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”   
                Trikātes nodaļa *24.02.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.          
                Trikātes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Trikātes nodaļa*05.05.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Trikātes nodaļa * 16.03.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Trikātes nodaļa * 26.07.1928. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Trikātes nodaļa * 23.02.1921. +16.10.1935.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Trikātas nodaļa * 07.02.1924.

Trikatas_1935

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti