Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TŪJAS PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Vecmuižas]

Kultūras vecināšanas biedrība „Zvaigzne” * 31.03.1926. + 05.08.1938.
                05.08.1938. iekļauta „Tūjas lauksaimniecības biedrībā”

Liepupes Tūjas Duntes apkārtnes veselības aizsardzības savienība * 22.12.1930.

Sussikas pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Tūjas lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                05.08.1938. pievienota „Kultūras vecināšanas biedrība „Zvaigzne”
                05.08.1938. pievienota „Liepupes zvejniecības biedrība”

Tūjas I lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Tūjas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Tūjas mašinu koplietošanas sabiedrība * 29.11.1925. + 05.06.1940.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Tūjas pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Arajs”

Tūjas 81. Mazpulks * 21.04.1932. + 1940.

Tūjas Metagas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.09.1931. + 23.10.1934.

Tūjas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Tūjas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Arājs”
                Sk. „Tūjas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Tūjas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.01.1931.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Tūjas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Tūjas pagasta meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 27.10.1927.

Tūjas pagasta piensaimnieku sabiedrība * 20.10.1926. + 16.06.1932.

Tūjas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.10.1922. + 18.10.1940.
                15.05.1926. pārdēvēta agrāk „Vecmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Tūjas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Tūjas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tūjas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tūjas Vecmuižas 522. Mazpulks * 10.12.1934. + 1940.

Tūjas zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 07.08.1940.

Tūjas zvejnieku sabiedrība * 27.03.1940.

Vecmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tūjas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Tūjas nodaļa *29.07.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Tūjas nodaļa *30.10.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Tūjas nodaļa *15.07.1929.
                Vecmuižas nodaļa * 03.03.1923.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti