Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TUKUMS
1795
Tukuma apriņķis

Tukums_1903

Austrum Kurzemes lauksaimniecības biedrība „Ost Kurlaendisches Landwirtschaftlicher Verein” * 04.02.1932.

Biedrība „Tukuma dzelzceļnieks
                Sk.  „Tukuma patērētāju biedrība”

Brīvības pieminekļa Tukuma apriņķa komitēja *02.12.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Tukuma I apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Tukuma II apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Tukumā
                Sk. „Tukuma vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Tuckum
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Tukumā”

Deutscher Frauenverein in Tuckum
                Sk. „Tukuma pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krājaizdevu sabiedrība „Spēks” * 12.01.1925.

Kurzemes guberņas medību biedrība * 11.05.1898. + 1915.

Mednieku biedrība „Milzu kalns” * 21.01.1924. + 21.03.1939.

Meliorācijas sabiedrība „Slocene” * 01.07.1927.

Ost Kurlaendisches Landwirtschaftlicher Verein
                Sk. „Austrum Kurzemes lauksaimniecības biedrība”

Pašvaldību sadarbes apvienība „Tukuma slimnīca” * 05.02.1936.

Talsu Tukuma studentu biedrība * 07.03.1923. + 06.07.1937.
                26.11.1924. pārdēvēta agrāk „Talsu un apkārtnes studējošo biedrība”
                06.09.1932. pārdēvēta agrāk „Talsu Tukuma un apkārtnes studējošo biedrība”
                06.07.1937. iekļauta „Latvijas Universitātes studentu biedrība vienībā „Kursa”

Talsu Tukuma un apkārtnes studējošo biedrība
                Sk. „Talsu Tukuma studentu biedrība”

Talsu un apkārtnes studējošo biedrība
Sk. „Talsu Tukuma studentu biedrība”

Tukuma aizdevu krājkase
                Sk. „Tukuma vācu krājaizdevu sabiedrība”

Tukuma 11. aizsargu pulka sporta klubs * 05.07.1934. + 25.07.1940.
                08.04.1937. pievienota „Tukuma riteņbraucēju biedrība”

Tukuma 11. aizsargu pulks * 04.04.1919. + 1940.

Tukuma amatnieku biedrība * 15.04.1937.

Tukuma apriņķa nacionālā skolotāju biedrība * 16.07.1931. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Tukuma apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 26.05.1920. + 18.10.1934.

Tukuma apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Tukuma tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Tukuma apvienotā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Tukuma piensaimnieku sabiedrība”

Tukuma bēru kase * 29.04.1882. + 1915.

Tukuma bēru kase „Nadežda” * 18.05.1903. + 1915.

Tukuma biedrība „Casino” * 01.04.1859. + 1915.

Tukuma brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība *
                08.01.1925. pārreģistrēta

Tukuma cukurbiešu audzētāju biedrība * 19.05.1927. + 10.06.1937.

Tukuma diakonisu slimnīcas biedrība * 09.06.1921. + 22.06.1936.

Tukuma ebreju apbedīšanas biedrība * 1867. + 1915.

Tukuma ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Tukuma krājaizdevu sabiedrība „Krājējs”

Tukuma ebreju labdarības biedrība * 16.05.1908. + 1915.

Tukuma ebreju sieviešu palīdzības biedrība * 14.01.1924. + 06.08.1935.

Tukuma ebreju sporta biedrība „Makkabi”
                Sk. „Tukuma žīdu sporta biedrība „Makkabi”

Tukuma Ģimnāzijas 613. Mazpulks * 07.03.1935. + 1940.

Tukuma īrnieku biedrība * 02.10.1924. + 23.01.1930.

Tukuma krājaizdevu kase * 07.02.1874. + 1915.

Tukuma krājaizdevu sabiedrība * 27.08.1925.
                03.05.1934. pārdēvēta agrāk „Tukuma namnieku tirgotāju un rūpnieku
                                krājaizdevu sabiedrība”
                20.11.1935. pievienota „Tukuma krājaizdevu sabiedrība „Spēks”
                19.05.1936. pievienota „Tukuma viesīgās biedrības krājaizdevu kase”
                01.10.1936. pievienota „Tukuma vācu krājaizdevu sabiedrība”
                05.11.1936. pievienota „Dzirciema Rideļu krājaizdevu sabiedrība”

Tukuma krājaizdevu sabiedrība „Krājējs” * 08.01.1925.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Tukuma ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Tukuma krājaizdevu sabiedrība „Spēks” * + 20.11.1935.
                20.11.1935. iekļauta „Tukuma krājaizdevu sabiedrībā”
               
Tukuma krievu ģimenes pulciņš * 15.12.1901. + 1915.

Tukuma krievu kultrēlā izglītības biedrība * 27.06.1929. + 07.05.1938.

Tukuma kultūras biedrība * + 31.11.1940.

Tukuma labdarības biedrība * 03.08.1900. + 1915.

Tukuma latviešu palīdzības biedrība * 31.10.1893. + 24.05.1939.

Tukuma latviešu sātības biedrība „Zvaigzne” * 12.11.1892. + 1915.

Tukuma latviešu tenisa klubs * 28.05.1931. + 22.02.1938.

Tukuma lauksaimniecības biedrība * 03.08.1867. + 30.11.1940.

Tukuma I lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1925. + 26.09.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Tumes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tukuma namnieku biedrība
                Sk. „Tukuma namsaimnieku biedrība”

Tukuma namnieku tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Tukuma krājaizdevu sabiedrība”

Tukuma namsaimnieku biedrība * 24.04.1933. + 19.04.1940.
                16.11.1937. pārdēvēta agrāk „Tukuma namnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Tukuma apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Tukuma namu īpašnieku biedrība * 15.05.1922. + 09.08.1933.

Tukuma no ieslodzījumu vietām atbrīvoto personu atbalstīšanas biedrība patronāts
                                * 20.03.1910. + 1915.

Tukuma otrā bēru kase * 19.07.1886. + 1915.

Tukuma pareizticīgo Svēta Nikolaja brālība * 15.06.1922. + 30.11.1940.

Tukuma pārtikas biedrība * 27.04.1901. + 1915.

Tukuma patērētāju biedrība * 30.03.1920. + 13.01.1938.

Tukuma patērētāju biedrība * 01.02.1938.

Tukuma patērētāju biedrība *
                14.12.1931. pārdēvēta agrāk „Biedrība „Tukuma dzelzceļnieks”

Tukuma patērētāju biedrība „Ekonomija” * 11.03.1929. + 20.04.1934.

Tukuma patērētāju biedrības kooperatīvs „Nākotne” * 08.10.1925. + 27.06.1929.

Tukuma piensaimnieku sabiedrība * 31.08.1922.
                25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Tukuma apvienotā piensaimnieku sabiedrība”

Tukuma pilsētas aizsardžu nodaļa * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Tukuma pilsētas aizsargu nodaļa * 31.05.1923. + 07.07.1940.

Tukuma pilsētas ebreju biedrības aizdevu kase * 06.08.1868. + 1915.

Tukuma Pilsētas 854. Mazpulks * 11.12.1935. + 1940.

Tukuma pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.01.1926.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Tukuma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Tukuma pilsētas trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība * 16.05.1908. + 01.06.1912.

Tukuma riteņbraucēju biedrība * 05.12.1901. + 25.10.1937.
08.04.1937. iekļauta „Tukuma 11. aizsargu pulka sporta klubs”

Tukuma rūpniecības biedrība * 19.02.1909. + 27.10.1914.

Tukuma savstarpējā izglītības biedrība * 29.01.1866. + 1915.

Tukuma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Tukuma pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tukuma sieviešu labdarības biedrība
                Sk. „Tukuma vācu sieviešu biedrība”

Tukuma skolu bijušo audzēkņu biedrība * 05.03.1936. + 30.11.1940.
                05.03.1936. izveidota apvienojot:
                                „Bijušas Tukuma apriņķa pilsētas skolas audzinātāju un audzēkņu biedrību”
                                „Tukuma vidusskolas bijušo audzēkņu biedrība”

Tukuma slimo kase *
                13.02.1924. pārreģistrēta

Tukuma strādnieku arodbiedrība * 17.06.1937.

Tukuma Talsu Sv. Nikolaja pareizticīgā brālība * 1868. + 1915.

Tukuma tirgotāju un rūpnieku biedrība * 27.07.1939. + 07.08.1940.
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Tukuma apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Tukuma namsaimnieku biedrība”

Tukuma trešā bēru kase * 26.04.1887. + 1915.

Tukuma vācu krājaizdevu sabiedrība * + 01.10.1936.
                18.12.1922. pārdēvēta agrāk „Tukuma aizdevu krājkase”
                01.10.1936. iekļauta „Tukuma krājaizdevu sabiedrība”

Tukuma vācu sadarbības biedrība * 30.06.1927.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Tukumā”

Tukuma vācu sieviešu biedrība * 11.01.1821. + 013.04.1940.
                03.04.1939. pārdēvēta agrāk „Tukuma sieviešu labdarības biedrība”

Tukuma vidusskolas bijušo audzēkņu biedrība * 20.08.1931. + 05.03.1936.
                05.03.1936. iekļauta „Tukuma skolu bijušo audzēkņu biedrībā”

Tukuma viesīgā biedrība * 17.06.1882. + 17.07.1940.

Tukuma vidusskolas bijušo audzēkņu biedrība * 20.08.1931. + 05.03.1936.
                05.03.1936. iekļauta „Tukuma skolu bijušo audzēkņu biedrībā”

Tukuma viesīgās biedrības krāj un aizdevu kase
                Sk. „Tukuma viesīgās biedrības krājaizdevu kase”

Tukuma vīriešu un sieviešu mācību iestāžu kas uzturētas no Tautas apgaismošanas ministrijas
                                kroņa līdzekļiem un sabiedriskiem līdzekļiem trūcīgo skolēnu pabalstīšanas
                                sabiedrība Tukumā * 31.05.1905. + 1915.

Tukuma žīdu palīdzības biedrība trūcīgiem „Ezra”
                Sk. „Tukuma žīdu palīdzības biedrība „Ezra”

Tukuma žīdu palīdzības biedrība „Ezra” * 29.05.1933. + 12.12.1940.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Tukuma žīdu palīdzības biedrība trūcīgiem „Ezra”

Tukuma žīdu sporta biedrība „Makkabi” * 09.02.1925. + 16.11.1940.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Tukuma ebreju sporta biedrība „Makkabi”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Tukumā
                Sk. „Tukuma vācu sadarbības biedrība”

Zemgales apgabala vieglatlētikas savienība * 08.05.1940. + 23.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Tukuma nodaļa * 15.09.1906.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Tukuma nodaļa * 17.07.1929. + 27.11.1934.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Tukuma nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Tukuma nodaļa * 25.05.1928.

Cilvēka tiesības biedrība * 01.06.1927. + 28.11.1928.
                Tukuma nodaļa * 21.12.1927.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Tukuma nodaļa * 14.02.1930.
                Žīdu nodaļa * 02.11.1932.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Tukuma nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Tukuma nodaļa * 30.07.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Tukuma nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 08.12. 1940.
                Tukuma pilsētas I pamatskolas pulciņš Nr.312. * 01.11.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Tukuma nodaļa * 05.08.1921.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Tukuma nodaļa * 08.10.1931.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Tukuma nodaļa * 17.01.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Tukuma nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935. + 1941.
               Tukuma nodaļa * 01.03.1935.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Tukuma nodaļa * 16.04.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Tukuma nodaļa * 15.03.1927. + 08.05.1934.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Tukuma nodaļa * 30.07.1932.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Tukuma nodaļa * 15.05.1928.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Tukuma nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Tukuma nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība * 13.12.1886. + 14.12.1940.
                16.04.1935. pārdēvēta agrāk “Lopu aizsardzības biedrības
                                "Rīgas lopu patversmes dāmu komitejā"
                01.12.1936. pievienota “Dzīvnieku aizsardzības boba Liepājā”
                Tukuma nodaļa * 14.05.1935.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija”
                                Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Tukuma nodaļa * 07.09.1932. + 17.07.1936.

Latvijas frizētavu īpašnieku apvienība * 12.12.1928. + 01.07.1937.
                11.06.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas frizētavu īpašnieku arodsavienība”
                Tukuma nodaļa * 02.11.1931.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Tukuma nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Tukuma nodaļa * 03.06.1920.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Tukuma nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Tukuma nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas mūziķu biedrība * 20.12.1922. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta “Latvijas mūzikas veicināšanas biedrībā”
                Tukuma nodaļa * 27.01.1927.

Latvijas mūzikas veicināšanas biedrība * 30.09.1938. + 14.01.1941.
                15.12.1939. pievienota “Latvijas muziķu biedrība”
                Tukuma nodaļa * 07.12.1927.

Latvijas pagastu sekretāru biedrība * 03.03.1920. + 06.12.1940.
               01.12.1936. pārdēvēta agrāk “Latvijas pašvaldības iestāžu darbvežu biedrība”
               20.11.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pagastu darbvežu biedrība”
               Tukuma nodaļa.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona
                                                darbinieku arodu savienība"
                Tukuma nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Tukuma nodaļa * 24.09.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Tukuma  nodaļa 29.09.1926.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Tukuma nodaļa * 16.02.1927. + 13.07.1932.

Latvijas strādnieku esperanto biedrība * 31.12.1926. + 25.09.1929.
                Tukuma nodaļa * 16.11.1927.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Tukuma nodaļa * 19.01.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Tukuma nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Tukuma nodaļa * 23.12.1924.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Tukuma nodaļa * 22.01.1929.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Tukuma nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Tukuma nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Tukuma nodaļa * 02.05.1934.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Tukuma nodaļa * 09.07.1923.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Tukuma 20. novads * 31.12.1926.

Latvijas vilki biedrība * 15.01.1930. + 27.09.1934.
                Tukuma nodaļa * 06.11.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Tukuma nodaļa * 10.11.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Tukuma nodaļa * + 19.03.1937.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Tukuma nodaļa * 21.07.1924. + 19.03.1937.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Tukuma nodaļa * 17.03.1929.

Piektais gads biedrība * 14.04.1926. + 13.03.1941.
                Tukuma nodaļa * 04.05.1928.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Tukuma nodaļa * 24.02.1922. + 25.09.1929.

Rīgas latviešu skolotāju biedrība * 17.09.1919.  + 21.09.1939.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Rīgas latviešu skolotāju savienība”
                30.04.1935. pievienota “Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Tukuma pilsētas un apriņķa nodaļa * 06.06.1923.

Starptautiskā kustoņu aizsardzības biedrība Latvijā * 19.03.1924. + 04.09.1935.
                Tukuma nodaļa * 13.09.1928.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Tukuma nodaļa * 21.02.1930.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Tukuma nodaļa * 03.07.1926.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Tukuma nodaļa * 29.11.1932.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Tukuma nodaļa * 22.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Tukuma nodaļa * 06.07.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Tukuma nodaļa * 15.06.1925.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
                Tukuma nodaļa * 27.01.1928.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Tukuma nodaļa * 28.01.1929.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Tukuma nodaļa * 29.12.1906.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Tukuma nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Tukuma nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen
                Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Tukuma nodaļa * 13.03.1922.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Tukuma nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Tukuma nodaļa * 10.10.1927.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā
                                “Keren Kajemet Leizrael”
                Tukuma nodaļa * 22.11.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Tukuma nodaļa * 29.12.1921. + 14.07.1936.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Tukuma nodaļa * 08.05.1934.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Tukuma nodaļa * 08.01.1927.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Tukuma nodaļa * 27.04.1923.

Tukums_1905

Tukums_1909

Tukums_1916

 

 
Izmaiņas 07.05.2023 Kontakti