Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TUMES PAGASTS
Tukuma apriņķis
[līdz 01.09.1925. Tumas]

Tumes_1912

Abavas pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919.

Tukuma I lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1925. + 26.09.1939.
11.11.1939. iekļauta „Tumes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Tumes lauksaimniecības biedrība * 21.02.1929. + 03.06.1937. slēgta.

Tumes 632. mazpulks * 08.02.1935. + 1940.

Tumes pagasta aizsardžu pulciņš * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Tumes pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Tumas pagasta aizsargu nodaļa”

Tumes pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937. + 1944.
11.11.1939. pievienota „Tukuma 1. Lopkopības pārraudzības biedrība”

Tumes pagasta meliorācijas sabiedrības „Zelmenis” * 22.04.1927. + 1943.

Tumes savstarpējā apdrošināšanas biedrības * 20.12.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Tumes nod. * 05.09.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Tumes nod. *01.03.1929.

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti