Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

TURAIDAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Turaidas_1912

Bīriņu Turaidas piensaimnieku sabiedrība * 28.01.1936.
                28.01.1936. izveidota apvienojot:
                                „Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrību”
                                „Turaidas Inciema piensaimnieku sabiedrību”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrība”
               
Braslas mednieku un makšķernieku biedrība * 15.09.1931.
                14.01.1936. pārdēvēta agrāk „Braslas zvejniecības biedrība”
                30.07.1938. pārdēvēta agrāk „Braslas zvejniecības un mednieku biedrība”

Braslas zvejniecības biedrība
                Sk. „Braslas mednieku un makškernieku biedrība”

Braslas zvejniecības biedrība
                Sk. „Braslas mednieku un makšķernieku biedrība”

Brīvības pieminekļa Turaidas pagasta komitēja * 20.12.1929.

Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bīriņu Turaidas piensaimnieku sabiedrība”

Persieša piemiņas fonda biedrība * 08.12.1926. + 28.01.1936.
                28.01.1936. iekļauta „Turaidas kultūras biedrībā”

Turaidas bibliotēkas biedrība * 21.12.1910. + 1916.

Turaidas Inciema bibliotēkas biedrība * 30.12.1925. + 28.01.1936.
                28.01.1936. iekļauta „Turaidas kultūras biedrībā”

Turaidas Inciema lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Turaidas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Turaidas Inciema piensaimnieku sabiedrība * 30.09.1925. + 28.01.1936.
                28.01.1936. iekļauta „Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrībā”

Turaidas kultūras biedrība * 28.01.1936. + 26.10.1939.
                28.01.1936. izveidota apvienojot:
                                „Turaidas Inciema bibliotēkas biedrību”
                                „Persieša piemiņas fonda biedrību”
                26.10.1939. iekļauta „Turaidas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Turaidas izglītības biedrība * 06.09.1922.

Turaidas krājaizdevu sabiedrība * 29.10.1924.

Turaidas Krimuldas dārzkopības pārraudzības biedrība * 25.07.1928. + 31.12.1940.

Turaidas Krimuldas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 07.03.1923. + 22.04.1934.

Turaidas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis” * 19.6.1929. + 31.12.1932.

Turaidas 873. Mazpulks * 18.01.1936.

Turaidas meiorācijas sabiedrība „Dzīkleja” * 18.06.1927.

Turaidas pagasta aizsardžu pulciņš * 07.10.1932. + 07.07.1940.

Turaidas pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Turaidas pagasta lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.
                26.10.1939. pievienota „Turaidas kultūras biedrība”
                26.10.1939. pievienota „Turaidas Inciema lopkopības parraudzības biedrība”

Turaidas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Turaidas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Turaidas patērētāju biedrība * 29.03.1938.

Turaidas patērētāju biedrība „Spars” * 04.12.1919. + 09.04.1935.

Turaidas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.11.1908. + 18.10.1940.
                06.09.1922. pārdēvēta agrāk „Turaidas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Turaidas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Turaidas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Turaidas savstarpējā apdrošināšanas”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.
                Turaidas nodaļa *09.07.1928.

Latvijas sargi – biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Turaidas nodaļa *27.05.1930.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Turaidas nodaļa *30.09.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Turaidas nodaļa *23.02.1928. + 26.04.1932.

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti