Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ŪDENTIŅŠ Otto Jāņa d., ģenerālis.
                * 1892. XII 19. Liezeres pag.; S. Milda dz. Pimmermanis.  + 1988. I 22. Rīgā.
                1909/1913. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1913/1914. Liezeres draudzes skolas skolotājs,
                1914. VII 20. Rezerves 171. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. II 02. Kijevas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1915. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VI 17. Rezerves 165. kājnieku bataljona Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 07. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1915. X 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. X 22/25. Rotas (III) komandiera v.p.i.,
                1915. XI 01. Rotas (VII) komandieris,
                1915. XI 22. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 05./20. Rotas (VII) komandiera v.p.i.,
                1916. I 09./11. Rotas (VI) komandiera v.p.i.,
                1916. I 16. Rotas (XI) komandieris,
                1916. I 18. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IV 01. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 24. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01.,
                1916. VII 07. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 15. Papildu rotas (43) komandieris,
                1916. IX 27. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Tranšeju lielgabalu
                                komandas priekšnieks,
                1916. X 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. pulka Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1916. XII 23/31. kaujas,
                1917. I 11/12. kaujas,
                1917. II 08. apbalvots:  Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. I 27.,
                1917. II 23. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 30. kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. X 26. apbalvots: Sv. Stanislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. XI 02. arestēts, novietots Bauskas latviešu strēlnieku pulkā,
                1917. XI 05. atcelts no amata, ieskaitīts par strēlnieku,
                1918. I atvaļināts,
                1918/1919. Liezeres draudzes skolas skolotājs,
                1919. VI 28. Jaunformējamo spēku (kpt. Zommera) Rotas (IV) komandieris,
                                kapitāns,
`              1919. VII 03. Komandēts angļu pulkveža Grove rīcība Liepājā,
                1919. VII 03. piekomandēts Jelgavas kājnieku pulkam, Mācības komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1919. VII 13. Liepājas kara skolas Instruktoru karavīru klases virsnieks,
                1919. X 08. piekomandēts Rīgas kājanieku pulkam,
                1919. XI 03. Liepājas kara skola likvidēta,
                1919. XI 18. Instruktoru bataljona Rotas (I) komandieris,
                1919. III 12. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 18.,
                1921. V 10. Rotas (II) komandieris,
                1921. VIII 09. Instuktoru bataljona komandiera v.p.i.,
                1921. XI 18. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1012,
                1922. II 07. Rīgas kājnieku pulka Aizmugures instruktoru  rotas komandieris,
                1922. IX 15. Aizmugures instruktoru  rota pārdēvēts par Armijas instruktoru rotu,
                1923. XI 02. Armijas instruktoru rota pakļauta Galvenam štābam,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1923. XII 13. Armijas instruktoru rotas virsnieks,
                1924. IX 17. Kara skolas Ložmetēju nodaļas priekšnieks,
                1925. VI 07. beidzis: Virsnieku kursus,
                1925. X 01. Virsnieku kursu Grupas (IV) vadītājs,
                1928. XII 01. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XII 03. beidzis: Kara akadēmiskus kursus ar I šķiru,
                1928. XII 01. Grupas (III) vadītājs,
                1929. I 15. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1929. I 15.,
                1930. III 10. Armijas štāba Operatīvas daļas I nodaļas priekšnieks,
                1930. . apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1065,
                1933. VI 16. Operatīvas daļas priekšnieka v.p.i.,
                1934. X 15. iekomandēts Cēsu kājnieku pulkam, Bataljona komandieris, cenza dēļ,
                1935. IV 04. Armijas štāba Operatīvas daļas priekšnieks,
                1935. V 11. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1935. V 11.,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #957,
                1937. II 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. X 22. Rīgas kājnieku pulka komandiera v.p.i.,
                1939. XII 04. apbalvots: Viestura ordeņa II šķiru #26 1r šķēpiem,
                1940. I 23. Armijas štāba priekšnieka palīgs,
                1940. VII 30. paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1940. VII 30.,
                1940. VII 27. pārskaitīts uz Strēlnieku XIV korpusu, štāba priekšnieks,
                1940. XII 31. piešķirta ģenerālis majors pakāpē,
                1941/1946. Maskavas ģenerālštāba docētājs,
                1946./ 1956.Latvijas Valsts Universitātes lektors, docētājs, katedras vadītājs,
                Apbalvots: Sarkanas zvaigznes ordeņi,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:      LVVA 5601-1-6633.;
                                XII armijas pavēle # 148/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #48/1917., #236/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #1/1915., #11/1915.,
                                                #12/1915., #16/1916., #186/1916., #199/1916., #277/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #276/1916., #304/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #43/1917., #51/1917.,
                                                #253/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917., #307/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virnieki”, R., 1997.;
                                „Dzimtenes Balss” #5/1988.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 497.

ŪDRIS Alfrēds  Ludvigs, arhitekts.
                * 1909. II 20. Turkalnes pag.       
                1940. X 07. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ŪDRIS Alma, ārste.
                Sk. Zervins Alma.

ŪDRIS Anna, ārste.
                * 1896.
                1924. beigusi Latvijas  Universitāti, ķirurģijā.
                1938. Aizsargu 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

ŪDRIS Edgars, students.
                *1902. XII 18. Madlienas pag. + 1937. VII 13. Rīgā
                1920. Latvijas Augstskolā, tiesību zinātņu fakultātē, students,
                Liepājas apgabaltiesas darbinieks.
                „Philjronia’s” dibinātājs un  filistrs.
                Avots:       „Universitas” # 9/1937.

 ŪDRIS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                *1895. IV 07. Saikavas pag.
                1939. bij. Rīgas pilsētas krājkases grāmatvedis, dz. Kr. Barona 106-26.
                Avots:       LVVA 1615-4-6630-42.

ŪDRIS Oskars Jāņa d., arhitekts.
                * 1904. XI 01. Limbažu pag.
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,     
                1936. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939. bijis Zemkopības departamenta būvniecības nodaļas vadītājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

ŪDRIS Vera, ārste.
                * 1918. X 14. Arhanģeļskā; V. būvinženieris.
                1942. VI 20. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1942. Bulduros Ūdru 5.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-28.

ŪDRIS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1912. I 04. Maskavā
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

UKRIJS Jānis Jāņa d., kapteinis.
                * 1895. VII 08. Kuldīgas pag. [Ivans] + 1946. VII 17. Noriļlagā, Krievijā
                1915. IX 05. Rezerves 239. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XII 08. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1915. XII 12. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IX 22. Dušetas praporščiku skolas junkurs,
                1917. I 10. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. II 02. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 11. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV jaunākais virsnieks,
                1917. kaujas pie Siguldas,
                1917. IX 01. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 15. Rotas (VII) komandiera palīgs,
                1917. XII 15. ieskaitīts par strēlnieku,
                1917. atvaļināts,
                1919. VI 03. Cēsu 2. rotas virsnieks,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1920. I 10. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 10.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. beidzis: Virsnieku kursus,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #613,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas neatkarības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1922. XI 02.,
                1936. V 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. XI 02.,
                1939. IX 26. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #409 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 243. pulku,
                1941. VI 14. arestēts, deportēts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207., 2550-1-175-384.;
                                LVA 45-9-5;
                                LVVA 5601-1-6647.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #212/1917., #258/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #282/1917.,
                                                # 412/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1901.

UKRIJS Vera, ārste.
                Sk. Upīts Vera.

ULBERTS Žanis, amatnieks.
                *1884. I 01. + 1943. IV 01.
                1944. Drēbnieks Liepājā,
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 80/1943.

ULDRIĶIS Herberts, farmācijas maģistrs.
                Sk. Bebrupe Verners.

ULMANIS Ādolfs, ārsts.
                * 1890.
                1917. Beidzis Tērbatas universitāti,
                1938. Ārlavas pag., Talsu apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

ULMANIS Artūrs Vilis, ārsts.
                * 1899. XI 20. Rīgā + 1987. II 18. Pērtā, ASV
                1919/1920. Rīgas pilsētas komandantūras rakstvedis,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1936. Cēsu X aizsargu pulka ārsts,
                1936. II 21. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                Cesvaines rajona ārsts,
                Cesvaines slimnīcas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-214.;
                               „Latvijas medicīnas personāla saraksts”, R., 1938.

ULMANIS Haralds Jūlijs Erenfrīda d., mācītājs.
                * 1902. VI 23. Ozolnieku (Smārdes) pag.; S. Milda dz. Kreicbergs. + 1960. X 14. ASV
                1923/1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Tukuma draudzes mācītāja adjunkts,
                1928. I 22. ordinēts,
                1928/1932. Sakaslejas un Ziemupes draudžu mācītājs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1944. Bārbeles un Vecsaules ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 487,
                1952/1960. Aiovas ev. lut. draudzes mācītājs,
                Vecsaules lauksaimniecības biedrības vice priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-243.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

ULMANIS Indriķis Indriķa d., virsleitnants.
                * 1894. IX 04. Bērzmuižas pag. + 1939. XII 26. Līvbērzes pag. [Heinrihs]
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1916. V 01. Maskavas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. IX 25.,
                1916. IX 25. Kājnieku 201. pulka jaunākais virsnieks,
                1916. X 01. rotas komandieris,
                1916. XI 28. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. LSRB par. LSRP,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 08. izgāja no pulka,
                1917. I 13. Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais
                                virsnieks,
                1917. I 17. ievainots un kontuzēts evakuēts uz Carskoje Selo,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IX paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. X atgriezies no hospitāļa, izbrucis uz Sibīriju,
                1919. VI 10. Latvijas II brigādes sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. IX 01. Virsnieku rezervē,
                1919. X 08. Vidzemes divīzijas sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. X 29. Kara atašeja palīgs pie Polijas valdībās,
                1919. XII 18. Kara atašejs ZASV,
                1920. I 15. Galvenā štāba Ģenerālštāba nodaļas priekšnieka palīgs,
                1920. VI 03. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1938. XI 17. Apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru # 28 ar šķēpiem,
                Namīpašums Tērbatas 38, Rīgā,
                Apbedīts Meža kapos Garnizona nodalījumā, Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-2-66-78, 5601-1-6655.;               
                                KVKVA 2550—125-224.;
                                XII armijas pavēles # 69/1917., # 291/1917.:
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 342/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916. # 9/1917.;
                                Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka pavēles # 15/1917., # 44/1917.;
                                „Latvijas kareivis” # 294/1939.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 6913.

ULMANIS Jānis Viļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IV 23. Kalnciema pag.; S. Marija dz. Jaunzemis.
                               + 1942. III 25. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Tērbatas tirdzniecības skolu,
                1913/1914. Kalvenes pagasta valdes kancelejas māceklis,
                1919/1921. Daugavpils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1921/1922. Kalvenes pagasta valdes darbvedis,
                1922/1925. Skrundas pagasta valdes darbveža palīgs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Kalvenes pagasta valdes darbvedis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 20. Aizputes VI aizsargu pulka Kalvenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 475,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Kalvenes mednieku biedrības „Sloka’ priekšnieka biedrs,
                Apbalvots ar Statistiskas pārvaldes Goda zīmi.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-561, 1640-1-798-147.;
                               „www.nekropole.lv”

ULMANIS Jānis Paulis, būvinženieris.
                * 1901. XI 29.
                1931. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ULMANIS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1880. VIII 18. Mūrmuižas pag.
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka jātnieku diviziona adjutants,
                1926. XI 18. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                Šlokenbeku dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

ULMANIS Maksis, ārsts.
                * 1867.
                1894. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Kuldīgā, Liepājas 17.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

ULMANIS Tenis, skolotājs.
                * 1869. IV 13. Burtnieku pag. + 1955. Kanādā
                Beidzis Rencēnu (Luteriešu) pagasta skolu
                1886/1890. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1890/1992. Ēveles draudzes skolas skolotājs,
                1892/1893. Matīšu draudzes skolas skolotājs,
                1893/1896. Ēveles pagasta „Pavūlānu” skolas skolotājs,
                1896/1908. Valmieras luterāņu baznīcas skolas skolotājs,
                1908/1918. Grāmatu tirgotājs,
                1913/1917. Valmieras pilsētas skolas dziedāšanas skolotājs,
                1917. Vidzemes pagaidu zemes padomes loceklis,
                1919. Valmieras biedrības krājaizdevu kases direktors,
                1919. arestēts Valmierā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latviešu
                                zemnieku savienība,
                1926. II 27. Tirdzniecības rūpniecības A/S „Latvijas Eksports-Imports,
                                Golts un biedri” dibinātājs,
                1929. XII 30. Tirdzniecības un rūpniecības A/S ,,Baltika" dibinātājs,
                                dz. Kr. Barona 20/22-14,
                Bijis Rīgas „Uniona” bankas valdes loceklis,
                Bijis Valmieras pilsētas valdes loceklis,
                Bijis Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas loceklis,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.

ULME Marija, farmācijas kandidāte.
                * 1900. XII 11.
                1932. I 13. beigusi Latvijas  Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ULPE Burhards, ārsts.
                * 1883.
                1915. Tērbatas universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā.
                1938. Āgenskalna 3, R.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

ULPE Pēteris Jāņa d., agronoms.
                * 1882. IV 26.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1922. X 07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1941. VI 14. Izsūtīts, dz. Kr. Barona 52-9.
                Avots:       LVVA 1987-1-13829.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

ULRIHS Arnolds, arhitekts.
                * 1909. V 31. Ventspilī.
                1937. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

UNĀMS Žanis Alfrēds Ludviga d., ierēdnis.
                * 1902. VI 19. Sesavas pag.; M. Olga dz. Spička, S. Milda dz. Celle.
                Beidzis Sesavas pagasta skolu,
                Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1929/1931. Laikraksta „Latvis” redaktors,
                1931/1934. Mēnešraksta „Burtnieks” redakcijas sekretārs,
                1935/1939. Rīgas pilsētas X bibliotēkas pārzinis,
                1939/ 1940. paju sabiedrības „Grāmatnieks” direktors,
                1941. VII 12. iecelts par Valsts bibliotēkas direktoru,
                1943. I 01. iecelts par Sabiedr’isko lietu departamenta direktoru,
                Apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņi.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                               „Tēvija” # 301/1942.

UNGERS Žanis Pētera d., lauksaimnieks.
                *1901. VIII 25. Aizupes pag.
                1921/1923. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Aizupes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 1739,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 483,
                Aizupes pagasta vecākais,
                Aizupes pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Aizupes spirta kodedzinātāvas valdes priekšsēdētājs,
                Aizupes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Aizupes pagasta Arņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-57., 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

UNTERBERGS Aleksandrs Kārļa d., leitnants.
                * 1891. I 05. Ārlavas pag. [arī Untenbergs] + 1940.
                1914. VII 18. Mobilizēts,
                1914. XII 21. Daugavgrīvas ugunsdzēsēju komandas motora vadītājs,
                1915. VII 10. kaujas pozīcija Slokas partizāņu nodaļā,
                1915. XI 28. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Izlūku nodaļas strēlnieks,
                1916. VI 12. Oranienbaumas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 03. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 03. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 24./1918. IX 01. vācu gūstā,
                1918. XII 02. Sasmakas izpildu komitējas priekšsēdētājs,
                1919. VII 26. Talsu apriņķa komandantūras Atsevišķās rotas vada komandieris,
                1920. X 01. atvaļināts,
                Valdemārpils iedzīvotājs.
                Avots:      LVVA 5601-1-6668.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #163/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 2381, 2573.

UNTERHAUS Ansis, ārsts.
                * 1905.
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Kr. Barona 3, R.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

UPE Gotfrīds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1893. II 01. Rozēnu  [Koddiak]; pag. [Uppe] + 1922. VII 08. Koku pag.
                1915. IX 10. Gvardes 3. rezerves bataljona karavīrs,
                1916. I 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IX) strēlnieks,
                1916. III 10. Ziemeļfrontes parporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) strēlnieks,
                1916. XI 14. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VI 05. beidzis; Ziemeļfrontes parporščiku skolu, paaugstināts
                                praporščiks pakāpē,
                1917. VI 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 11. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 30. kaujas pie Nītaures,
                1917. IX 06. kaujas pie Nītaures,
                1918. II atvaļināts,
                1919. III 03. Valmieras kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 08. pārdēvēts par leitnantu,
                1919. V 01. Rotas (VII) vecākais virsnieks,
                1919. VI 30. Rotas (VII) komandiera v.p.i.,
                1919. VII 26. ievainots pie Līvāniem, evakuēts,
                1919. XI 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. III 11.,
                1920. IV 23. Rotas (VII) komandiera v.p.i.,
                1920. V 16. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. V 01. Rotas (II) komandieris,
                1920. XII 22. atvaļināts,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru 3965.
                Avots:      LVVA 5601-1-6673., 5601-2-1503.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #176/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #198/1917., #258/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle #314/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #502.

UPE Paulīne, agronome
                Sk. Ūrjane Paulīne.

UPELNIEKS Kristaps Jāņa d., kapitāns.
                * 1891. VI 24. Saukas pag. + 1944. XI 20. Liepājā.
                1911. Beidzis Jēkabmiesta pilsētas skolu ar tautskolotāja tiesībām,
                1912/1914. Zasas un Sērenes pagasta skolu skolotājs,
                1914. VII 20. Lauku 335. hospitāļa karavīrs,
                1914. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu jubilejas bronzas medaļu,
                1915. IX 18. Rezerves 132. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII 01. beidzis: Mācības komandas kursu,
                1916. I 01. Kijevas1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 27. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 01. Rezerves 185. kājnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 13. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VIII 24. beidzis: Oranienbaumas virsnieku skolas ložmetēju kursus,
                1916. VIII 27. Ložmetēju 1. rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 03. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. X 03.-XII 10. piekomandēts Ložmetēju mācības komandai,
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. VI 19. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas Maksims
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19./24. kaujas,
                1917. VIII 20. kontuzēts un palika ierinda pie Skriptēs,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999146.,
                1917. X 05. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. XI 30. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. X 19.,
                1917. XII 14. saslimis, evakuēts,
                1917. XII 23. demobilizēts,
                1918/1919. Angļu misijā Šanhajā,
                1919. XI 29. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1919. XII 11. Ložmetēju rotas komandieris,
                1920. II 24. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1920. III 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Organizācijas nodaļas
                                priekšnieka palīgs,
                1920. IV 01. Apmācības nodaļas priekšnieka palīgs,
                1921. Galvenā štāba Apmācības nodaļas priekšnieka v.p.i.,
                1922. IV 08. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #993,
                1923. Žurnāla Aizsargs redaktors,
                1928.  Iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1929. Prefekta palīgs Liepājā,
                1931. beidzis: Rīgas komercinstitūtu,
                1932. XI 01. Rīgas policijas IV iecirkņa priekšnieks,
                1935. VI 01. Tukuma Talsu apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks, Irlavā,
                1935. VII 01. Rīgas policijas I iecirkņa priekšnieks,
                1937. beidzis: Latvijas Universitāti, cand. oec.,
                1937. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības politikas katedrā,
                1941/1944. Siguldas policijas priekšnieks,
                1944. Kureļa grupas štāba priekšnieks,
                1944. XI 20. nošauts, Liepājā pēc vācu kara tiesas lēmumu.
                Avots:      LVVA 5601-1-6674.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #237/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #284/1916.,
                                                #354/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #185/1917., #321/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #225/1917., #323/1917.,
                                                #337/1917., #383/1917.
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #243/1932.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3040.

UPENIEKS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. II 10. Skrīveru pag.
                1916. Atsevišķā XVI sapieru bataljona karavīrs,
                1916. beidzis mācības komandas kursu,
                1917. Viskrievijas pilsētu savienības Epidēmijas 48. nodaļas instruktors,
                1919. VI 17./1924. Daugavpils kājnieku pulka seržants,
                1919. XI 03. Ievainots,
                1926/1930. savienības Epidēmijas 48. nodaļas instruktors,
                1919. VI 17./1924. Daugavpils kājnieku pulka Sakaru komandas vada seržants,
                1920. apbalvots; Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #165,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi II pakāpē #678,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. V 01. Valmieras VIII aizsargu pulka ieroču meistars,
                1941. VI 14. Apcietināts,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta Rajona (IX) auto vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-493.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

UPENIEKS Nikolajs Jāņa d., rezerves virsleitnants.
                * 1895. III 28. Jelgavā + 1924. VI 12. Rīgā.
                1915. VI 26. Lietuvas gvardes rezerves bataljona II šķiras zemessargs,
                1915. apbalvots: Romanova cilts 300. gadu medaļu, uz Baltas Ērgļa lentes,
                1916. I 13. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IV 13. Kijevas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 22. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. skaitīt: Upenieks II,
                1917. I 06. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Maršrotas (III) jaunākais virsniekss,
                1917. II 02. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 14. Praporščiku praktiskus kursus pie XII armijas,
                1917. IV 16. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19/21. kaujas,
                1917. IX 03. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 07. ,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1918. III 19. demobilizēts,
                1919. VIII 12. Padomju Armijas Brigādes II Diviziona (I) štāba priekšnieks,
                1920. VI 07. Starpezeru štāba jaunākais priekšnieka palīgs,
                1920. VII 25. Brigādes 56. štāba priekšnieka palīgs,
                1920. VIII Strēlnieku 18. divīzijas Brigādes 34. štāba priekšnieks,
                1921. III 14. Brigādes 53. štāba priekšnieks,
                1921. VI 04. Kadru 2. brigādes štāba priekšnieks,
                1921. VI 08. Kadru 2. brigāde pārdēvēta par Kadru 53. brigādi,
                1921. VI 21. Armijas XI rezerves Aizerbadžānu divīzijas štāba priekšnieks,
                1921. VIII 21. atvaļināts,
                1921. XI 17. Latvijā, ieskaitīts par rezerves virsleitnantu.
                Avots:      LVVA 3318-2-62-508.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 325/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #9/1917., #36/1917.,
                                                #106/1917., #253/1917., #324/1917., #339/1917.

UPENIEKS Vilis Fridrihs Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1896. IV 04. Gaiķu pag.; S. Irēna dz. Štāls + 1990. III 07. Rīgā.
                1913. Beidzis Tukuma pilsētas skolu,
                1913/1915. Gaiķu ministrijas skolas skolotājs,
                1915. VIII Rīgas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 22.  beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Rezerves 48. kājnieku
                                brigādes,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. Papildu (75) rotas komandieris,
                1916. XII 30. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Ārštata (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. V 27. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. paaugst. pporuč. pak. izd. no 1917. IV 22.,
                1918. IV atvaļināts,
                1918. VI Padomju latviešu strēlnieku pulkā,
                1919. VI 10. Rīgas kājnieku pulka Rotas (VII) komandieris,
                1919. XI 21. ievainots pie Jelgavas,
                1920. VI 23. Robežsargu 3. pulka Rotas komandieris,
                1920. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #442,
                1922. V 28. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1924. XI m22. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1926. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1428,
                1930. X 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1934. II 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1934. II 01.,
                1937. V 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 29. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1940. II 29. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1940/1941. Teritoriāla XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 285 pulku, štāba priekšnieks,
                1941/1943. Cenu inspektors Bauskā,
                1943/1944. Leģionā Paplakas mācību nometnes inspektors,
                1945/1954. Jaroslavļas nometnē,
                Apbedīts Jaunajos kapos Bauskā.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #186/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916., #290/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #8/1916., #9/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #8/1917., #148/1917.
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1902.

UPESJOZUPS Alfrēds Toma d., kapitāns.
                *1893. II 24. Kurmenes pag.
                Beidzis: Talsu pilsētas skolu,
                1915. IX 05. Pavlogradas 229. rezerves kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. X 01. Kijevas Lielā Kņaza Konstantīna Konstantinoviča kara skolas junkurs,
                1916. II 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 15. Rezerves Sibīrijas 18. strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. III 19. Sibīrijas 464. kājnieku pulka Policijas komandas priekšnieks,
                1916. VII 09. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 22. Papildu 49. rotas komandieris,
                1916. IX 29. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 30. piekomandēts Kājnieku izlūku komandai,
                1916. XII 23/29. Ziemassvētku kaujas,
                1917. I 12. kaujas Ložmetēju kalnā,
                1917. I 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. X 01.,         
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. II 01.,
                1917. VI 04. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 16. apbalvots:  Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 19. saindēts ar gāzēm, evakuēts uz Petrogradu,
                1917. VIII 18/19.kaujas pie Rīgas,
                1917. X 17. Daugavpils kara apgabala rezervē,
                1918. III 20. ar Franču misiju Petrograda izbraucis uz Franciju,
                1918. III 20. iestājas Francijas armijā,
                1918. IV 22. Franču 73. rezerves pulkā,
                1918. VII 04. Granvilla ložmetēju kursos,
                1918. IX 11. beidzis kurus,
                1918. IX 11. 10. strādnieku rotas komandieris, Vitrē,
                1918. IX 22. Strādnieku komandas priekšnieks, Malo,
                1919. I 07. Strādnieku rotas jaunākais virsnieks, Renmē,
                1919. VIII 10. Strādnieku komandas priekšnieks, La Rochellē,
                1919. IX 27. Latviešu krievu komandas priekšnieks, Balverpē,
                1919. X 22. no Krievu misijas Parīzē, paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1919. XII 03. izbraucis uz Latviju,
                1919. XII 30. piekomandēts Studentu bataljonam, kapitāns,
                1920. II 05. pārskaitīts par virsleitnantu.
                1920. II 11. atvaļināts, kā Zemkopības ministrijas rīcībā.
                Avots:      LVVA 5601-1-6680.;
                                XII armijas pavēle #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #98/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #194/1916.,
                                                #240/1916., #277/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #325/1916., #367/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #407/1916., #63/1917.,
                                                #208/1917., #376/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6707.

UPESLEJA Anna, farmācijas maģistre.
                Sk. Zušmanis Anna.

UPESLEJA Kārlis Rūdolfs, būvinženieris.
                * 1896. IV 27. Dzelzavas pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

UPĪTE Jānis, mācītājs.
                * 1908. VI 13.
                1939. VI 04. ordinēts,
                1942. Jelgavas iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

UPĪTE Mieriņš, students.
                * 1899. X 15. Rīgā.
                1919. Studentu bataljona karavīrs,,
                1919. V 24. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919/1920. Latvijas kara skolas virsnieks,
                1925. rezerves leitnants,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru # 910,
                1935/1940. Rīgas Namsaimnieku biedrības priekšnieka vietnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VI 14. Rīgas V aizsargu pulka Štābu rotas vada komandieris,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Tirdzniecības un rūpniecības
                               kameras pārstāvis,
                Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                Krājaizdevu sabiedrības „Namsaimnieks” valdes loceklis,
                Transporta un apdrošināšanas A/S „Latvija” valdes loceklis,
                Korporācijas „Fraternitas Lettica” loceklis,,
                Latvijas Universitātes, mehāniskās fakultātes students,
                Namīpašnieks Dzirnavu 111/113 un Alberta 5,
                Dzīvo Augustīnes 8-1.
                 Avots:      LVVA 1640-1-522-384.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

UPĪTE Silvija, ārste.
                Sk. Užans Silvija.

UPĪTE Vilma, ārste.
                Sk. Vītiņš Vilma.

UPĪTE Žanis, mācītājs.
                * 1908.
                1944. III 01. apstiprināts par Ērberģes draudzes mācītāju.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 11/1944.

UPĪTIS Hugo Emīla d., mežkopis.
                * 1883. XI 25. Gaujienas pag.; M. Kristīne, S. Katrīna dz. Sudakovs
                               + 1978. XII 18. Londonā, Kanādā
                Beidzis Gaujienas pagasta skolu,
                Beidzis Valkas reālskolu,
                1916. VIII 05. beidzis Pēterpils Meža institūtu,
                1920. XII 18. Aizputes rajona jaunākais mežu inspektors,
                1921. I 10. Cīravas mežniecības I šķiras mežzinis,
                1921. IX 20. Virsmežzinis,
                1922. IX 15. Cīravas mežu skolas pasniedzējs,
                1925. V 23.Zemkopības ministrijas Meža departamenta I rajona revidents,
                1928. I 02.Cīravas mežu skolas direktors,
                1929. XI 11. Cīravas mežu skolas priekšnieks,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3743,
                1935. bijis Brīvības pieminekļa Cīravas pagasta komitejas priekšsēdētājs,
                1937/1940. Meža departamenta vice direktors,
                1941/1942. Meža departamenta vice direktors,
                1942/1944. Meža departamenta direktors,
                Avots:       LVVA 1303-2-73-41.
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Meža Dzīve” # 146/1937.;
                               „Tēvija” # 167/1942.;
                               „www.nekropole.lv’

UPĪTS Kārlis, ārsts.
                * 1906. XII 14. Līgatnes pag.
                1931. Beidzis Latvijas  Universitāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā. 
                1934. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (XIV) ārsts,
                1938. Litenes pag., Madonas apr.,
                1939. bijis Alojas rajona ārsts,
                1939. IX 17. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) ārsts,
                1939. Alojas rajona mazpulku ārsts,
                Bijis Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                Bijis Valkas (VII) aizsargu pulka Rotas (XI) ārsts,
                Avots:       1640-1-523-492.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

UPĪTS Vera dz. Ukrijs, ārste.
                * 1897.
                1928. Latvijas universitāti,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 12.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

UPĪTS Zelma, ārste.
                Sk. Ādiņš Zelma.

UPMACIS Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1894. VIII 04. Rencēnu pag.; S. Erna dz. Stirna. + 1955.
                1916. II 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. VII 20. Zemeļfrontes praporščiku  skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. XII 19.,
                1917. I 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Rezerves 48. kājnieku
                                brigādes,
                1917. IX 01. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 02. piekomandēts  XII armijas telefonistu skolai,
                1918. II demobilizēts,
                1918/1919. Atsevišķās studentu rotas virsnieks,
                apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                Rīgas pilsētas valde tirdzniecības nodokļu inspektors.            
                Avots:      KVKVA 2550—125-224., 2550-1-175-384.;
                                LVA 5192-1-40-111.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #1133/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #9/1917., #98/1917.,
                                                #248/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #241/1917.;
                                „Zeme un ļaudis”, R., 2006.

UPMALIS Andrejs, lauksaimnieks.
                * 1897. IX 16. Nīcas pag.
                Cukurbiešu audzētājs.
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās.
                Nīcas pagasta dārzkopības biedrības valdes loceklis,
                Nīcas lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 92.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-248.

UPMALIS Jānis, ārsts.
                * 1912. I 16.
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ārsts,
                1940/1941. Jelgavas pilsētas III poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Tukumā,
                1941. Tukumā, Harmonijas 10.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-21.

UPMALIS Krišs Krista d., praporščiks.
                * 1896. II 22. [arī Krists] + 1916. XII 24.
                1915/1916. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 30. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 24. kritis pie Mangaļiem, praporščiks,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:      XII armijas pavēle #806/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #206/1916., #277/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle #276/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #365/1916., #43/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp.1430.;
                                www.latviesustelniekusaraksts.

UPMALIS Marta, ārste.
                Sk. Francis Marta.

UPMANIS Roberts Dāvja d., būvinženieris.
                * 1898. IX 13/25. Trikātas pag.
                1915. Beidzis Longina Auseja reālskolu Cēsīs,
                1916. Beidzis Konstantīna kara skolu
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krustu V šķiru #654,
                1939. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta rajona inženieris Cēsīs,
                Aizsargu rotas komandieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

UPNERS Teodors Kārļa d., Dr. med.
                * 1898. IV 23. Dundagas pag.
                Beidzis Mazirbes pagasta skolu,
                1927/1933. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1933. XI 01. Latvijas Universitātes nervu slimības klīnikā,
                                jaunākais asistents,
                1935. VII 01. asistents,
                1939. V 19. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

URBLIS Vits, prāvests.
                * 1878. VI 15.
                Beidzis garīgo semināru,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 10. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (II) mācītājs,
                Ozolmuižas draudzes prāvests.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-508.

URDZIŅŠ Mārtiņš, tālbraucēju kapteinis.
                * 1863. I 31. Skultes pag. + 1943. V 25.
                1889. Beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1895/1896 burinieka „Baltija ” kapteinis,
                1906. tvaikoņa „Mary” kapteinis,
                1908/1911. tvaikoņa „Erika” kapteinis,
                1912/1935. tvaikoņa „Dagmar” kapteinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 117.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-314.;
                                Arvja Popes arhīvs.

ŪRJĀNIS Jānis Jēkaba d., ārsts.
                * 1903. X 22. Taurenes pag. + 1987. VI 01. Lousvillē, ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1930/1931. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1931/1934. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1934/1936. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IX 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1936/1940. Jelgavas Bauskas apriņķa ārsts,
                1936/1940. Jelgavas cietuma ārsts,
                1937. I 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas ārsts,
                1940/1941. Jelgavas apriņķa sanitār inspektors,
                1941/1944. Jelgavas apriņķa veselības nozares vadītājs,
                1938. Jelgavā, Akadēmijas 22,
                Studentu biedrības „Atauga” vecbiedrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-22, 1640-1-527-293.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Rīts” #100/1936.

ŪRJĀNIS Paulīne dz. Upe, agronome.
                * 1903. III 12.
                Beigsi Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti,
                1938. VI 14. Kandavas mazpulka rajona vecāka,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras lopkopības instruktore,
                Latvijas Universitātes Dziesmu vāra biedrības seniete,
                Avots:       LVVA 1690-4-1209-4.

USAČEVS Georgijs Dimitrija d., leitnants.
                *1890. III 07.
                1917. II 01. paaugstināts rezerves praporščika pakāpē,
                1917. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu.
                1920. IX 10. Vidzemes artilērijas pulkā, jaunākais virsnieks,
                1921. V 25. atvaļināts.
                Avots:       V.  Eihenbauma arhīvs #  3281.

USCINOVICS Miķelis Staņislavs, ārsts.
                * 1902. VIII 06. Kuldīgā (Michel’s); S. Otrūde dz. Šillers
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1940. Vidrižu rajona ārsts,
                1932/1939. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (II) Rotas (VIII) ārsts,
                1939. izbrauca uz Vāciju,
                Vidrižu pagasta padomes loceklis,
                Vidrižu kooperatīva „Grauds” revīzijas komisijas loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-382.;
                               „Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Vēstnesis” #81/1930.;
                               „Valdības Vēstnesis” #264/1939.;
                               „ww.nekropole.lv”

USCINOVIČS Jāzeps, farmācijas kandidāts.
                * 1904. II 02.            
                1932. V 28. Beidzis Latvijas  Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

USCINOVIČS Romualds, farmācijas kandidāts.
                * 1907. XI 15. Kuldīgā.
                1937. V 22. Beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

USENKO Elza dz. Kaudzīte, ārste.
                * 1891. IV 10. Taurenes pag.
                1914/1920. Zemstes slimnīcas jaunāka asistente,
                1927. beigusi Latvijas Universitātes zobārstniecības institūtu,
                1927/1939. Latvijas Universitātes jaunāka asistente,
                1929/1931. Rīgas kara slimnīcas zobārste,
                1934. beigusi Latvijas universitāti,
                1938. Aizsargu 28,
                1939/1940. Dagdas I robežsargu bataljona zobārste,
                1940/1941. Robežnieku rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-23.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

USIKOVS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1876. II 26.
                Mehāniķa amata meistars.
                Beidzis Amatnieku skolu.
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 130.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-340.

ŪSIŅŠ Roberts, piensaimnieks.
                * 1893. VII 07. Kokneses pag.
                1913. Beidzis Pienotavu vadītāju kursus Smiltenē,
                1912/1913. Eikāžu pienotavas vadītājs,
                1913/1940. Meirānu piensaimnieku sabiedrības pienotavas vadītājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4017.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-103.

USTINOVS Hermīne, ārste.
                * 1906. II 10. Rīgā
                1943. XII 01. Beigusi Latvijas Universitāti.
                Avots:       LVVA P1023-2-18-24.

USTUPS Arvīds Mārča d., mācītājs.
                * 1910. I 28. Mārsnēnu pag.
                Beidzis Valmieras vidusskolu,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts par Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. V 13. iecelts par Bārtas Dunikas, Krūtes un Virgas draudžu mācītāju,
                1942. Bārtas, Dunikas, Krūtes un Virgas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                                „Svētdienas Rīts“ # 23/1937., # 21/1938.

UZĀNS Alberts Kriša d., virsmežsargs.
                * 1898. X 16. Rites pag.
                1919/1921. Latvijas armijas seržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. XI 11. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rites pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 02. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. Jēkabpils robežapsardzības apgabala posteņa priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III pakāpes Goda zīmi #7,
                1941. VI 14. deportēts,
                Rites pagasta Uzānu māju īpašnieks.
                Avots: LVVA 1640-1-521-273.;
                               LVA 1987-1-17215.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” #10/1942.

UZĀNS Aleksandrs Kriša d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. VII 11. Rites pag.
                1914/1915. Inženieru I pulka podpraporščiks,
                1915/1918. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona/pulka jaunāka
                               virsnieka v.i.,
                1917. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1919/1921. Latvijas armijas instruktors,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1928. Jēkabpils IV aizsargu pulka Ābeļu pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. XI 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka adjutants,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3476,
                1941. VI 14. deportēts,
                Nodokļu departamenta Valsts degvīna Jēkabpils izdales punkta pārzinis,
                Ābeļu pagasta Siļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-272.;
                               LVA 1987-1-16174.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #65/1926.

UZIJS Anna dz. Žagata, ārste.
                * 1894. VI 30. Lielvārdes pag.; V. farmaceits.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Vējavas pagasta privātpraksē,
                1928/1944. Snēpeles Raņķu un Turlavas rajona ārste,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 27. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (II) ārste,
                1938. Snēpeles pagastā rajona ārste, dzīvo Arkādijas.
                Avots:       VVA P1023-2-18-25, 1640-1-526-136.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

UŽANS Jūlijs Jēkaba d., kara ierēdnis IV šķiras.
                * 1885. V 31. Skujenes pag.; S. Marta dz. Dillejs.
                Beidzis: Rīgas Katrīnas pilsētas skolu,
                1914. VIII Rezerves 50. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1914. Polijas 201. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. XI saslimis, evakuēts,
                1914. XII 10. atvaļināts,
                1915. V Vidzemes guberņas aizgādniecības kolēģijas arhivārs,
                1916. I 31. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. I 24. Bataljona korteļmeisters,
                1916. II 02. Bataljona otrais darbvedis,
                1916. II 10. pārdēvēts par zaurjad kara laika ierēdni,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 20. Pulka kavrtirmeisters,
                1917. III 19. paaugstināts titulāra padomnieka pakāpē izd. no 1916. IX 10.,
                1918. II 23. atvaļināts,
                1918. XII 09. Apsardzības ministrijas dienestā,
                1919. V 12. Latvijas strēlnieku divīzijas Maizes ceptuves pārzinis,
                1919. V 25. Rīgas jaunformēto spēku Saimniecības pārzinis,
                1919. VI 03. Korteļmeisters,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka ekonoms,
                1919. VIII 16. Apgādes pārvaldes Saimniecības nodaļas priekšnieks,
                1920. II 09. Armijas dzīvojamo ēku un būvju pārvaldes Apgādes daļas ierēdnis,
                1922. III 31. apstiprināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1916. X 18.,
                1923. III 16. Ludzas kara apriņķa pārvalde ierēdnis,
                1923. IV 30. Valkas kara apriņķa pārvalde ierēdnis,
                1924. VII 18. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-2-1510.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #41/1916., #79/1916.,
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #1/1916., #323/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3494.

UŽANS Silvija dz. Upīts, ārste.
                * 1904. VIII 23. Rīgā
                1931. Beigusi Latvijas universitāti, bērnu slimībās,
                1932/1934. Latvijas Universitātes Bērnu slimību katedras subasistente,
                1934/1940. Iļģuciema rajona slimo kases ārste,
                1941/1944. Pārdaugavas poliklinīkas bērnu ārste,
                1941. Lilijas 25-1.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

 

 
Izmainas: 18.11.2020 Kontakti