Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UGĀLES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Ugales_1913

Brīvības pieminekļa Ugāles pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Māteru meliorācijas sabiedrība „Žumps” * 31.03.1926.

Ugāles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.01.1934.

Ugāles izglītības biedrība * 15.05.1923. + 26.04.1935.

Ugāles krājaizdevu sabiedrība * 08.01.1924.

Ugāles lauksaimniecības biedrība * 30.06.1909. + 13.07.1937.

Ugāles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Ugāles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ugāles lopkopības pārraudzības biedrība * 1940.
                1940. izveidota apvienojot:
                                „Ugāles lopkopības pārraudzības biedrību „Cērība”
                                „Ugāles Usmas lopkopības pārraudzības biedrību”

Ugāles lopkopības pārraudzības biedrība „Cērība” * 17.11.1925. + 1940.
1940. iekļauta „Ugāles lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ugāles II lopkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1926. + 06.12.1940.

Ugāles mašinu koplietošanas sabiedrība * 06.03.1922.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ugāles lauksaimniecības mašinu
                                koplietošanas biedrība”

Ugāles Māteru 549. Mazpulks * 17.01.1935. + 1940.

Ugāles 238. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Ugāles mednieku biedrība * 30.05.1929. + 22.03.1941.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „Brukle” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „Engures pļavas” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „ Grenču stradze” * 07.01.1929.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „Riestupurvs” * 07.01.1929.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „Vījgrieze” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Ugāles meliorācijas sabiedrība „Zirņu leja” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Ugāles pagasta aizsargu nodaļa * 03.04.1919. + 1940.

Ugāles pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.

Ugāles patērētāju biedrība * 18.08.1938.

Ugāles piensaimnieku sabiedrība * 31.08.1922. + 02.11.1937.

Ugāles piensaimnieku sabiedrība * 20.11.1933. + 10.10.1940.
                25.04.1939. pārdēvēta agrāk „Ugāles un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”
                10.10.1940. iekļauta „Ventspils piensaimnieku sabiedrībā”

Ugāles Piltenes meliorācijas sabiedrība „Kāršumežs” * 17.08.1928.

Ugāles rajona lauksaimniecībasarodbiedrība * 29.11.1927. + 06.12.1940.

Ugāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.03.1922. + 18.10.1940.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ugāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ugāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. Ugāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ugāles spirta kopdedzinātava * 23.09.1937.

Ugales un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Ugales piensaimnieku sabiedrība”

Ugāles Usmas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1922. + 1940.
                1940. iekļauta „Ugāles lopkopības pārraudzības biedrībā”

Usmas Ugāles laukkopības pārraudzības biedrība * 21.09.1931. + 20.04.1937.

Zlēkstendes jaunatnes biedrība * 14.05.1927. + 14.07.1936.

Zlēkstendes lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats” * 02.04.1927. + 26.10.1929.

Zlēkstendes lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats II” * 18.04.1929. + 06.12.1940.

Zlēkstendes meliorācijas sabiedrība „Avots” * 09.01.1928.

Zlēkstendes piensaimnieku sabiedrības „Pamats” * 13.09.1927. + 31.01.1934.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ugales nodaļa * 05.05.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Ugales nodaļa * 27.01.1926.

Latvijas sieviešu biedrība * 11.07.1933. + 25.11.1936.
Ugales nodaļa * 23.02.1934.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Ugales nodaļa * 26.03.1925. + 15.06.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ugales nodaļa * 20.10.1927. + 29.11.1939.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ugales nodaļa * 19.09.1929.

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti