Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UKRU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Ukru pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Tērvetes Dabiķenes I meliorācijas sabiedrība * 22.04.1927.

Ukru bibliotēkas biedrība „Stars” * 23.05.1920. + 10.04.1940.

Ukru biškopības biedrība „Drava” * 30.04.1928. + 05.05.1938.
05.05.1938. iekļauta „Ukru lauksaimniecības biedrībā”

Ukru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.10.1932.

Ukru krājaizdevu sabiedrība * 10.03.1924.

Ukru lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
05.05.1938. pievienota „Ukru biškopības biedrība „Drava”
05.05.1938. pievienota „Ukru mednieku biedrība „Taurētājs”

Ukru lopkopības pārraudzības biedrība * 05.11.1925. + 25.01.1936.

Ukru 342. Mazpulks * 05.02.1934. + 1940.

Ukru mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 10.01.1927. + 09.12.1937.

Ukru mednieku biedrība „Taurētājs” * 04.12.1922. + 05.05.1938.
05.05.1938. iekļauta „Ukru lauksaimniecības biedrībā”

Ukru patērētāju biedrība * 01.09.1921.
07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ukru patērētāju biedrība „Atvase”

Ukru patērētāju biedrība „Atvase”
Sk. „Ukru patērētāju biedrība”

Ukru piensaimnieku biedrība "Avots" * 14.06.1923. + 14.06.1938.
14.06.1938. iekļauta „Bēnes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībā „Strauts”

Ukru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.05.1924. + 18.10.1940.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ukru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ukru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ukru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ukru Vilkaļu piensaimnieku sabiedrība „Pašpalīdzība” * 28.10.1926.+18.10.1933.
                18.10.1933. iekļauta „Sniķeres piensaimnieku sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Ukru nodaļa * 10.12.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ukru nodaļa * 05.09.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Ukru nodaļa * 31.12.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ukru nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Ukru nodaļa * 22.11.1933.

Foto: A. Tomašuna krājums

 

 
Izmainas 10.10.2019 Kontakti