Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ULMALES PAGASTS
Aizputes apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Ulmāles Labraga]

Ulmales_1908

Brīvības pieminekļa Ulmales pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Sakas Ulmales palīdzības biedrība * 02.11.1939.

Ulmales izglītības biedrība  „Baka” * 16.08.1928. + 16.06.1936.

Ulmales Labragas lauksaimniecības biedrība
Sk.” Ulmales lauksaimniecības biedrība”

Ulmales lauksaimniecības biedrība * 10.08.1922.
24.08.1937. pārdēvēta agrāk „Ulmales Labragas lauksaimniecības biedrība”

Ulmales 466. Mazpulks * 10.11.1934. + 1940.

Ulmales mednieku biedrība * 25.09.1924. + 18.03.1941.

Ulmales pagasta meliorācijas sabiedrība „Grīslis” * 05.06.1934.

Ulmales piensaimnieku sabiedrība * 18.05.126. + 07.11.1929.

Ulmales savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 18.08.1924. + 18.10.1940.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ulmales savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība”

Ulmales savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ulmales savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
Ulmales nodaļa * 04.12.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ulmales nodaļa * 02.09.1920. + 16.10.1935

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti