Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UMURGAS PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Umurgas Sārumu]

Akmeņkalna meliorācijas sabiedrība * 16.09.1930.

Ašstrauta meliorācijas sabiedrība * 19.01.1931.

Kajciema izglītības biedrība * 15.05.1929. + 30.11.1940.

Kajciema krājaizdevu sabiedrība * 13.02.1924.
29.03.1939. iekļauta „Umurgas krājaizdevu sabiedrībā”

Kajciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Umurgas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kajciema lopkopības pārraudzības biedrība * 06.05.1925. + 07.08.1939.
07.08.1939. iekļauta „Umurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kājciema piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923. + 28.01.1936.
28.01.1936. iekļauta „Umurgas piensaimnieku sabiedrībā”

Pirmā Umurgas lopkopības pārraudzības biedrība * 07.11.1923. + 07.08.1939.
07.08.1939. iekļauta „Umurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Umurgas biškopības biedrība * 19.05.1901.

Umurgas dziedāšanas biedrība * 04.05.1890. + 30.11.1940. [1869]

Umurgas Katvaru meliorācijas sabiedrība * 24.10.1928.

Umurgas krājaizdevu sabiedrība * 18.10.1922.
29.03.1939. pievienota „Kajciema krājaizdevu sabiedrība”

Umurgas lauksaimniecības biedrība * 19.05.1903. + 06.04.1937.

Umurgas lauksaimniecības skolas beigušo audzēkņu biedrība * 15.12.1931. + 18.10.1938.

Umurgas mājturības veicināšanas biedrība * 25.07.1928.
07.12.1937. iekļauta „Umurgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Umurgas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.07.1926.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kajciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Umurgas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Umurgas pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
07.12.1937. pievienota „Umurgas mājturības veicināšanas biedrība”

Umurgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 07.08.1939.
07.08.1939. izveidota apvienojot:
„Pirmo Umurgas lopkopības pārraudzības biedrību”
„Kajciema lopkopības pārraudzības biedrību”

Umurgas pagasta zvejniecības biedrība „Asars” * 14.03.1928. + 1.02.1939.

Umurgas patērētāju biedrība * 26.03.1924.

Umurgas piensaimnieku sabiedrība * 1911.
                28.01.1936. pievienota „Kājciema piensaimnieku sabiedrība”

Umurgas Saruma pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Umurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.04.1881. + 18.10.1940.
                01.02.1928. pārdēvēta agrāk „Umurgas Saruma savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938.pārdēvēta agrāk „Umurgas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Umurgas Saruma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Umurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Umurgas saviesīga biedrība * 30.05.1909. + 1915.

Umurgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Umurgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Umurgas Vainižu meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929.

Umurgas Zieds 9. Mazpulks * 05.05.1930. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Umurgas nodaļa * 01.07.1925.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti