Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UNGURPILS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Skaties
Aloja pagasts

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti