Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UPESGRĪVAS PAGASTS
Talsu apriņķis

Upesgrivas_1928

Brīvības pieminekļa Upesgrīvas pagasta komiteja * 14.06.1930.

Kaltenes meliorācijas sabiedrība * 19.12.1930.

Lužņu meliorācijas sabiedrība * 22.11.1929. + 29.11.1937.

Ugunsciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 1931. + 24.08.1939.

Ugunsciema lopkopības pārraudzības biedrība * 29.07.1926. + 24.08.1939.

Ugunsciema patērētāju biedrība * 10.12.1923. + 20.09.1934.

Ugunsciema piensaimnieku sabiedrība * 18.12.1922. + 22.10.1934.

Ugunsciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Upesgrīvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Upesgrīvas izglītības biedrība * 28.05.1924. + 30.11.1940.

Upesgrīvas latviešu jaunatnes savienība * 11.03.1929. + 06.03.1941.

Upesgrīvas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
Sk. „Upesgrīvas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Upesgrīvas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.04.1930.
25.04.1939.pārd. agrāk „Upesgrīvas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Upesgrīvas 65. Mazpulks * 04.02.1932. + 1940.

Upesgrīvas mednieku biedrība *07.11.1932. + 18.03.1941.
14.10.1938. pārdēvēta agrāk „Upesgrīvas pagasta mednieku biedrība „Uguņnieki”

Upesgrīvas meliorācijas sabiedrība „Lūžņi” * 24.11.1930. + 11.01.1936.

Upesgrīvas pagasta aizsardžu pulciņš * 28.12.1934. + 07.07.1940.

Upesgrīvas pagasta aizsargu nodaļa * 20.09.1919. + 07.07.1940.

Upesgrīvas pagasta lauksaimniecības biedrība * 04.02.1937.

Upesgrīvas pagasta mednieku biedrība „Uguņnieki”
Sk. „Upesgrīvas mednieku biedrība”

Upesgrīvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * + 18.10.1940.
21.07.1938.pārdēvēta agrāk „Ugunsciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Upesgrīvas nodaļa * 27.09.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Upesgrīvas nodaļa * 17.01.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Upesgrīvas nodaļa * 01.12.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Upesgrīvas nodaļa * 24.02.1927.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti