Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UPMALES PAGASTS
Abrenes apriņķis
[atdalīts 01.04.1936. no Kacēnu]

Upmales_1937

Baložu 999. Mazpulks * 15.04.1937. + 1940.

Lāčplēša 1168. Mazpulks * 09.04.1940. + 1940.

Mednieku biedrība „Zaļais mežs”
Sk. „Upmales mednieku biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Vjada” * 28.01.1929. + 11.11.1939.

Radovas 863. Mazpulks * 15.02.1936. + 1940.

Radovas patērētāju biedrība * + 30.01.1931.

Trumuļevas patērētāju biedrība „Kooperatīvs” * 15.04.1921. + 11.11.1935.

Upmales Kudravas 1158. Mazpulks * 26.01.1940. + 1940.

Upmales mednieku biedrība * 31.03.1936.
06.03.1939. pārdēvēta agrāk „Mednieku biedrība „Zaļais mežs”

Upmales pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Upmales patērētāju biedrība * 30.03.1940.

Upmales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Gorbunovas nodaļa * 02.09.1924. + 26.01.1932.

 

 
Izmainas 19.11.2011 Kontakti