Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

USMAS PAGASTS
Ventspils apriņķis

Usmas_1930

Brīvības pieminekļa Usmas pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Piensaimnieku sabiedrība „Usma” * 30.06.1925. + 05.03.1936.

Spāres Usmas meliorācijas sabiedrība „Kāne” * 10.02.1928.

Ugāles Usmas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1922. + 1940.
                1940. iekļauta „Ugāles lopkopības pārraudzības biedrībā”

Usmas ezera apkārtnes zvejniecības biedrība * 05.11.1908. + 01.05.1913.

Usmas mednieku biedrība * 1929.

Usmas lauksaimniecības biedrība * 17.11.1921. + 27.04.1937.

Usmas lopkopības pārraudzības biedrība * 12.02.1925. + 26.10.1929.

Usmas lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase”
Sk” Usmas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Usmas meliorācijas sabiedrība * 31.02.1926.

Usmas  pagasta aizsargu nodaļa * 10.04.1919. + 1940.

Usmas pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Usmas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.02.1929. + 06.12.1940.
12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Usmas lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase”

Usmas patērētāju biedrība * 14.03.1939.

Usmas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. ” Usmas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Usmas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.01.1922.
20.12.1938. pārd. agrāk „Usmas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Usmas Ugales laukkopības pārraudzības biedrība * 21.09.1931. + 20.04.1937.

Usmas zvejniecības biedrība * 12.02.1931. + 06.03.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Usmas nodaļa * 29.05.1931.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Usmas nodaļa * 09.09.1922.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Usmas nodaļa * 27.03.1922. + 03.04.1933.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Usmas nodaļa * 12.01.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Usmas nodaļa * 22.11.1924.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Usmas nodaļa * 16.03.1929.

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti