Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

UŽAVAS PAGASTS
Ventspils apriņķis

Uzavas_1908

Brīvības pieminekļa Užavas pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Ziras pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Piltenes Zūru Zīru krājaizdevu sabiedrība * 1914. + 1915.

Sārnates izglītības biedrības „Auseklis” * 25.09.1920. + 06.12.1940.

Sārnates 815. Mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Sises Aleksandrciema meliorācijas sabiedrība „Sāta” * 18.05.1927. + 24.01.1938.

Sises baptistu jaunatnes biedrība * 1923.

Sises piensaimniecības sabiedrība "Liekne"
Sk. ” Zīras piensaimnieku sabiedrība”

Sises un apkārtnes kultūras veicināšanas biedrība „Ausma” * 10.02.1928. + 30.03.1940.
                30.03.1940. iekļauta „Zīras lauksaimniecības biedrībā”

Sises un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Zīras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sugas lopu audzēšanas biedrība „Venta” * 09.04.1927. + 06.12.1940.

Užavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 11.08.1933.

Užavas Jūrmalas zvejniecības biedrība „Straume” * 17.04.1923. + 11.07.1938.

Užavas krājaizdevu sabiedrība * 22.05.1924.

Užavas kūdras ražošanas sabiedrība * 17.03.1932.
19.09.1939.pārdēvēta agrāk „Užavas kūdras ražošanas sabiedrība „Kūdra”

Užavas kūdras ražošanas sabiedrība „Kūdra”
Sk. „Užavas kūdras ražošanas sabiedrība”

Užavas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1922.

Užavas lopkopības pārraudzības biedrība „Lopkopis” * 12.02.1925. + 06.12.1940.

Užavas meliorācijas sabiedrība „Gulbeļpļavas” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Užavas meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 18.05.1927.

Užavas meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 20.08.1925. + 23.01.1930.

Užavas meliorācijas sabiedrība „Tēmalda” * 07.01.1929.

Užavas meliorācijas sabiedrība „Ūdrīgs” * 07.01.1929.

Užavas  pagasta aizsargu nodaļa * 05.04.1919. + 1940.

Užavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.01.1928.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Užavas Sārnātes lopkopības pārraudzības biedrība „Centieni”

Užavas piensaimnieku sabiedrība * 23.05.1923. + 19.12.1939.
06.12.1938. pārdēvēta agrāk „Užavas piensaimnieku sabiedrība „Straume”
19.12.1939. iekļauta „Ventspils piensaimnieku sabiedrībā”

Užavas piensaimnieku sabiedrība „Strume”
Sk. „Užavas piensaimnieku sabiedrība”

Užavas Sārnātes lopkopības pārraudzības biedrība „Centieni”
                Sk. „Užavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Užavas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 16.02.1922. + 18.10.1940.
                21.07.1938.pārdēvēta agrāk „Užavas savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība”

Užavas savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Užavas savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Ventspils Aizputes meliorācijas sabiedrība „Sārnata” * 22.11.1927.

Zīras lauksaimniecības biedrība * 28.03.1922.
30.03.1940. pievienota „Sises un apkārtnes kultūras veicināšanas biedrība „Ausma”

Zīras meliorācijas sabiedrība „Laskatas” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Zīras meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 31.03.1926.

Zīras meliorācijas sabiedrība „Vanzavas Dīžgrāvis” * 11.06.1930.

Zīras meliorācijas sabiedrība * Zaļais mežs” * 15.07.1930. + 18.03.1942.

Zīras pagasta aizsargu nodaļa * 05.04.1919. + 1940.

Zīras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.03.1924.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Sises un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Zīras piensaimnieku sabiedrība * 24.08.1922.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Sises piensaimniecības sabiedrība „Liekne”

Zīras piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922. + 01.04.1935.

Zīras savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 21.03.1939. + 18.10.1940.

Zīras Zūru Užavas meliorācijas sabiedrība „Klānmežs” * 31.05.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Užavas nodaļa * 23.12.1930.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Užavas nodaļa * 27.07.1926.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Užavas nodaļa * 22.02.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Užavas nodaļa 22.09.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Zīrciema nodaļa * 21.11.1927.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Užavas nodaļa * 20.08.1931.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Užavas nodaļa * 16.03.1929. + 07.09.1935.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zīras nodaļa * 21.12.1923. + 16.10.1935

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti