Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VADAKSTES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Vadakstes pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Rubas un Vadakstes pagastu meliorācijas sabiedrība „Burbuls” * 14.03.1928.

Vadakstes lauksaimniecības biedrība * 21.12.1937.
                19.07.1939. pievienota „Vadakstes lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds”

Vadakstes lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase” * 26.10.1931. + 22.10.1936.
                22.10.1936. iekļauta „Rubas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vadakstes lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 21.03.1925. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vadakstes lauksaimniecības biedrībā”

Vadakstes 348. Mazpulks * 22.03.1934. + 1940.

Vadakstes pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919.

Vadakstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” 8 31.03.1926.

Vadakstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.06.1922. + 18.10.1940.
                09.07.1925. pārdēvēta agrāk „Vadakstes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vadakstes un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vadakstes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vadakstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vadakstes un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vadakstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vadakstes un Benkavas meliorācijas sabiedrība „Kurmis” * 24.08.1926.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vadakstes nodaļa * 08.06.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vadakstes nodaļa * 20.03.1925.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti