Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VAIDAVAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Briežu meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Briežu piensaimnieku sabiedrība * 08.02.1928. + 05.05.1931.

Ķieģeļu Vaidavas 506. Mazpulks * 19.12.1934. + 1940.

Lenču Vaidavas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.04.1935.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Vaidavas Lenču kuļgarnitūras biedrība”

Podzemu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Vaidavas Podzemu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Podzemu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Veļķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rubenes meliorācijas sabiedrība „Lielais Luksts” * 23.08.1923. + 17.11.1932.

Rubenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vaidavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rubenes piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922. + 28.04.1936.
                28.04.1936. iekļauta „Valmieras piensaimnieku sabiedrībā”

Vaidavas Briežu 966. Mazpulks * 19.03.1937. + 1940.

Vaidavas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.

Vaidavas Lenču kuļgarnitūras biedrība
                Sk. „Lenču Vaidavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vaidavas meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929.

Vaidavas pagasta aizsargu nodaļa * 12.08.1919. + 1940.

Vaidavas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Vaidavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.10.1922.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rubenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Vaidavas pagasta patērētāju biedrība „Imanta” * 09.06.1920. + 04.07.1933.

Vaidavas Podzemu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 27.08.1924.
                10.05.1939. pārdēvēta agrāk „Podzemu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Vaidavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1931. + 18.10.1940.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vaidavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vaidavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vaidavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vaidavas savstarpējā palīdzības biedrība * 25.04.1923. + 04.04.1935.

Veļķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * + 1916.
                03.07.1895. pārdēvēta agrāk „Podzemu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vaidavas nodaļa * 06.10.1924. + 11.08.1928.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Vaidavas nodaļa * 28.07.1926.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti