Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VAINIŽU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Kroņa Vainižu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vainižu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vainižu Augstrozes pagastu meliorācijas sabiedrība „Vangas” * 18.04.1928.

Vainižu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vainižu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vainižu 669. Mazpulks * 27.03.1935. + 1940.

Vainižu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Vainižu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Vainižu pagasta izglītības biedrība „Atmoda” * 19.03.1930 + 09.11.1939.
                09.11.1939. iekļauta „Vainižu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vainižu pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.02.1937.
                09.11.1939. pievienota „Vainižu pagasta izglītības biedrība „Atmoda”

Vainižu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 17.12.1935.
                08.06.1939. pārdēvēta agrāk „Vainižu lopkopības pārraudzības biedrība”

Vainižu pagasta meliorācijas sabiedrība „Vecezers” * 21.07.1933.

Vainižu pagasta patērētāju biedrība * 14.07.1920. + 27.11.1934.

Vainižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vainižu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vainižu piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 26.11.1935.

Vainižu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.11.1890. + 18.10.1940.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vainižu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Vainižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vainižu nodaļa * 28.12.1921.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Vainižu nodaļa * 12.09.1929.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti