Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VAIŅODES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Vainodes_1936

Bātes meliorācijas sabiedrība „Grava” * 10.07.1926.

Bātes pagasta aizsargu nodaļa * 07.04.1919. + 07.07.1940.

Bātes Smaižu piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1925. + 26.11.1937.

Bātes Vaiņodes biškopības biedrība „Bite” * 07.08.1923. + 07.02.1940.
                07.02.1940. iekļauta „Vaiņodes lauksaimniecības biedrībā”

Bātes Vaiņodes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Vaiņodes krājaizdevu sabiedrība”

Bātes Vaiņodes kūrorta labierīcības biedrība * 31.07.1930. + 15.03.1937.

Bātes Vaiņodes lauksaimniecības biedrība * 21.06.1923. + 09.08.1937.

Bātes Vaiņodes patērētāju biedrība * 09.10.1902. + 1915.

Bātes Vaiņodes saviesīgā biedrība * 1902. + 07.02.1940.
                07.02.1940. iekļauta „Vaiņodes lauksaimniecības biedrībā”

Brīvības pieminekļa Vaiņodes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Mežmuižas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929. + 18.03.1942.

Paulenieku lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1925.

Plepju lopkopības pārraudzības biedrība * 01.10.1931. + 16.04.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Vaiņodes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Plepju meliorācijas sabiedrība * 17.01.1930. + 18.03.1942.

Vaiņodes apkārtnes kooperatīvs
                Sk. „Vaiņodes patērētāju biedrība”

Vaiņodes Bātes bieži apdzīvotas vietas namīpašnieku biedrība * 30.12.1930. + 26.11.1937.

Vaiņodes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība  * 22.11.1927.

Vaiņodes Gulbenes 897. Mazpulks * 27.02.1936. + 1940.

Vaiņodes krājaizdevu sabiedrība * 31.08.1922. [1911]
                10.03.1938. pārdēvēta agrāk „Bātes Vaiņodes krājaizdevu sabiedrība”

Vaiņodes lauksaimniecības biedrība  * 18.02.1937.
                07.02.1940. pievienota „Bātes Vaiņodes biškopības biedrība  „Bite”
                07.02.1940. pievienota „Bātes Vaiņodes saviesīgā biedrība”

Vaiņodes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vaiņodes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vaiņodes 138. Mazpulks * 03.05.1933. + 1940.

Vaiņodes medību biedrība  * 27.10.1921. + 22.03.1941.

Vaiņodes meliorācijas sabiedrība  „Avotu mežs” * 12.04.1930. + 18.03.1942.

Vaiņodes meliorācijas sabiedrība „Gulbene” * 03.07.1931. + 18.03.1942.

Vaiņodes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.07.1922.
                16.04.1936. pievienota „Plepju lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.02.1938. pārdēvēta agrāk „Vaiņodes lopkopības pārraudzības biedrība”

Vaiņodes patērētāju biedrība * 28.08.1920.
                10.03.1938. pārdēvēta agrāk „Vaiņodes apkārtnes kooperativs”

Vaiņodes piensaimnieku sabiedrība  * 07.11.1922.

Vaiņodes savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 08.09.1938. + 18.10.1940.

Vaiņodes un apkārtnes tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 19.09.1929. + 27.01.1938.

Vaiņodes zivkopju biedrība  * 13.04.1926. + 18.05.1936.

Veldas lauksaimniecības biedrība „Līdums” * 03.03.1921.

Biedrību nodaļas:

Agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvienība * 30.05.1931. + 30.04.1935.
                Vaiņodes nodaļa * 27.11.1933.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Vaiņodes nodaļa * 11.01.1930.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vaiņodes nodaļa * 03.11.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vaiņodes nodaļa * 17.10.1933.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
                Vaiņodes nodaļa * 16.01.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bātes Vaiņodes nodaļa * 10.01.1921.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Vaiņodes nodaļa * 24.05.1926.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Vaiņodes nodaļa * 01.06.1927.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Vaiņodes nodaļa * 18.02.1927.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vaiņodes Bātes nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bātes Vaiņodes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Vaiņodes nodaļa * 03.06.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vaiņodes nodaļa * 05.05.1933.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Vaiņodes nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Vaiņodes nodaļa * 15.02.1934.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Vaiņodes nodaļa * 15.01.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bātes Vaiņodes nodaļa * 21.08.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vaiņodes nodaļa * 05.09.1928.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Vaiņodes nodaļa * 31.01.1923. + 06.07.1923.

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti