Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VAIVES PAGASTS
Cēsu apriņķis
[līdz 01.09.1925. Veismaņu]

Brīvības pieminekļa Vaives pagasta komiteja * 11.02.1930.

Vaives 32. Mazpulks * 25.03.1931. + 1940.

Vaives meliorācijas sabiedrība „Palte” * 27.10.1928.

Vaives meliorācijas sabiedrība „Rīdzeņi” * 31.05.1929.

Vaives 6. Kl. pamatskolas bijušo audzēkņu biedrība * 16.02.1932. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta „Vaives viesīgā biedrībā”

Vaives pagasta aizsargu nodaļa * 25.08.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Veismaņu pagasta aizsargu nodaļa”

Vaives pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.11.1937.
                21.06.1938. pievienota „Vaives viesīgā biedrībā”

Vaives pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Veismaņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Vaives savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.05.1882.
                03.05.1922. pārdēvēta agrāk „Veismaņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                27.10.1936. pārdēvēta agrāk „Veismaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vaives viesīgā biedrība * 04.03.1904. + 21.06.1938.
                13.02.1934. pārdēvēta agrāk „Veismaņu mūzikas un dziedāšanas biedrība”
                14.06.1935. pievienota „Vaives 6. Kl. pamatskolas bijušo audzēkņu biedrība”
                14.06.1935. pārdēvēta agrāk „Veismaņu viesīgā biedrība”
                21.06.1938. iekļauta „Vaives pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Veismaņu bēru kase * 26.01.1912. + 1916.

Veismaņu krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.

Veismaņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.12.1923. + 09.05.1935.

Veismaņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vaives pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Veismaņu mūzikas un dziedāšanas biedrība
                Sk. „Vaives viesīgā biedrība”

Veismaņu pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Vaives pagasta aizsargu nodaļa”         

Veismaņu patērētāju biedrība * 14.01.1920. + 09.05.1934.

Veismaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vaives savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Veismaņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vaives savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti