Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALGALES PAGASTS
Talsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Valgales pagasta komiteja * 14.06.1930.

Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.10.1892.
                29.01.1923. pārdēvēta agrāk „Matkules Valgales savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                20.11.1933. pārdēvēta agrāk „Matkules pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Matkules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Matkules Valgales savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rendas Valgales pagastu meliorācijas sabiedrība „Rieža” * 17.06.1931.

Valgales lopkopības pārraudzības biedrība * 28.02.1927. + 11.05.1940.
                11.05.1940. iekļauta „Valgales pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Valgales 272. Mazpulks * 03.05.1934. + 1940.

Valgales meliorācijas sabiedrība „Valgale” * 25.09.1929. + 18.03.1942.

Valgales pagasta aizsardžu pulciņš * 10.07.1934. + 07.07.1940.

Valgales pagasta aizsargu nodaļa * 03.04.1920. + 07.07.1940.

Valgales pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.6.1937.
                11.05.1940. pievienota „Valgales lopkopības pārraudzības biedrība”

Valgales piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 28.06.1923. + 28.10.1929.

Valgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.10.1938. + 18.10.1940.

Valgales spirta kopdedzinātava * 20.02.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Valgales nodaļa * 10.07.1922.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Valgales nodaļa * 15.02.1934.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Valgales nodaļa * 15.12.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti