Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALGUNDES PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Volguntes]

Valgundes_pag_foto

Brīvības pieminekļa Valgundes pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Valgundes I 715. Mazpulks * 26.03.1935. + 1940.

Valgundes Krasta 725. Mazpulks * 30.03.1935. + 1940.

Valgundes meliorācijas sabiedrība „Nāburdze” * 11.04.1927. + 24.01.1938.

Valgundes meliorācijas sabiedrība „Susinātajs” * 16.08.1928.

Valgundes pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.04.1937.
                19.07.1939. pievienota „Volguntes lopkopības pārraudzības biedrība”

Valgundes pagasta meliorācijas sabiedrība „Dega” * 16.08.1928.

Valgundes pagasta meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 30.01.1928.

Valgundes savstarpīgā apdrošināšanas biedrība * 05.03.1923. + 18.10.1940.
                25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Volguntes savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Volguntes lauksaimniecības biedrība „Pļava” * 17.08.1922. + 20.01.1938.

Volguntes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1924.+ 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Valgundes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Volguntes mednieku biedrība * 05.11.1923. + 10.04.1940.

Volguntes piensaimnieku sabiedrība * 09.04.1923. + 17.01.1935.

Volguntes sadraudzīgā biedrība „Upenieki” * 12.06.1910. [1889] + 02.11.1928.

Volguntes savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Valgundes savstarpīgā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
Volgundes  nodaļa * 01.09.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Volgundes nodaļa * 29.06.1923. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti