Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALKA
1584
Valkas apriņķis

Valka_1900

Brīvības pieminekļa Valkas pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Dzīvokļu kooperatīvs „Vienība” * 27.01.1926. + 19.02.1930.

Izglītības kooperatīvs „Kultūra” * 24.03.1931. + 11.05.1937.

Jāņa Cimzes valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 09.05.1933. +30.11.1940.

Krājaizdevu kase pie Valkas latviešu palīdzības biedrības * 09.07.1912. + 1917.

Krājaizdevu sabiedrība pie Valkas viesīgās biedrības
                Sk. „Valkas krājaizdevu sabiedrība”

Krājaizdevu sabiedrība pie Valkas viesīgās biedrības „Sede” * 02.10.1903. + 1917.

Latvijas brīvības cīnītāju biedrība „Ziemeļnieki”
                Sk. „Ziemeļlatvijas atbrīvotāju biedrība „Ziemeļnieki”

Pirmā Valkas bēru kase * 05.01.1897. + 1917.

Pirmā Valkas kopējā slimo kase * 27.11.1913. + 1917.

Trešā Valkas bēru kase * 21.07.1909. + 1916.

Valkas 7. aizsargu pulka sporta klubs * 27.02.1934. + 25.07.1940.
                07.12.1938. pievienota „Alūksnes sporta biedrība”
                07.12.1938. pievienota „Valkas sporta biedrība”

Valkas 7. aizsargu pulks * 12.08.1919. + 1940.

Valkas amatnieku biedrība * 16.03.1937.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.

Valkas apriņķa policijas kalpotāju krājaizdevu kase * 16.06.1894. + 1917.

Valkas apriņķa skolotāju biedrība * 29.07.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Valkas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Valkas tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Valkas atturības biedrība * 11.01.1891. + 1916.

Valkas atturības biedrības bēru kase * 22.03.1907. + 1916.

Valkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.08.1922.

Valkas darba jaunatnes sporta un kultūras biedrība * 14.11.1928. + 30.11.1940.

Valkas dārzkopības pārraudzības biedrība * 02.05.1928. + 11.08.1939.
                11.08.1939. pārdēvēta agrāk „Valkas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Valkas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 11.08.1939.
                11.08.1939. izveidota apvienojot:
                                „Valkas dārzkopības pārraudzības biedrību”
                                „Valkas un apkārtnes biškopības biedrību”

Valkas Dārzkopju 12. Mazpulks * 07.04.1930. + 1940.
                26.02.1936. pievienots „Valkas Mājturības 107. Mazpulks”

Valkas igauņu atturības biedrības bēru kase * 30.05.1909. + 1916.

Valkas īrnieku biedrība * 24.01.1923. + 18.12.1929.

Valkas izglītības biedrība * 14.12.1921.

Valkas kopējā slimo kase * 29.01.1924. + 22.11.1930.
                22.11.1930. iekļauta „Valkas un apkārtnes kopējā slimo kasē”

Valkas kopējā slimo kase * 05.12.1922.
                22.11.1930. pievienota „Valkas kopējā slimo kase”
                22.11.1930. pārdēvēta agrāk „Valkas un apkārtnes kopējā slimo kase”

Valkas krājaizdevu kase * 08.06.1878. + 1917.

Valkas krājaizdevu sabiedrība * 18.10.1899.
                27.10.1936. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Valkas viesīgās biedrības”

Valkas krievu atturības biedrība * 28.11.1897. + 1916.

Valkas lauksaimniecības biedrība * 19.11.1924. + 07.04.1938.

Valkas lauksaimniecības biedrība „Celmlauzis” * 05.12.1928. + 09.04.1935.

Valkas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1923.
                23.11.1939. iekļauta „Lugažu lauksaimniecības biedrībā”

Valkas Mājturības 107. Mazpulks * 29.01.1933. + 26.02.1936..
                26.02.1936. iekļauts „Valkas Dārzkopju 12. Mazpulkā”

Valkas meliorācijas sabiedrība * 14.03.1928.

Valkas namīpašnieku biedrība * 28.04.1914. + 1916.

Valkas namsaimnieku biedrība * 14.12.1921. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Valkas tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Valkas pārtikas biedrība * 28.02.1914. + 1916.

Valkas patērētāju biedrība * 15.02.1938.
                21.12.1938. pievienota „Valkas patērētāju kooperatīvs”

Valkas patērētāju biedrība „Nākotne” * 10.11.1920.

Valkas patērētāju kooperatīvs * 21.04.1926. + 21.12.1938.
                19.11.1935. pārdēvēta agrāk „Valkas strādnieku patērētāju biedrība”
                21.12.1938. iekļauta „Valkas patērētāju biedrībā”

Valkas pilsētas biedrība „Musse” * 19.04.1862. + 1917.

Valkas pilsētas mūzikas dziedāšanas biedrība”Saengenkranz” * 30.03.1867. + 1917.

Valkas pilsētas mūzikas dziedāšanas biedrība ”Saengenkranz” * 30.03.1867. + 1917.

Valkas pilsētas patērētāju biedrība * 04.06.1907. + 1917.

Valkas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.08.1928. +18.10.1940.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Valkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valkas pilsētas savstarpīgā apdrošināšanas biedrība ugunsgrēku gadījumos *28.10.1903. +1916.

Valkas pilsētas skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 19.07.1912. + 1917.

Valkas riteņbraucēju biedrība * 13.12.1890. + 1916.

Valkas Rožadzētāju 11. Mazpulks * 07.04.1930. + 1940.

Valkas rūpnieku un amatnieku biedrība * 27.03.1934. + 31.03.1936.

Valkas saviesīgā biedrība * 21.12.1910. + 1916.

Valkas savstarpīgā kredītbiedrība * 07.04.1905. + 1916.

Valkas savstarpīgā palīdzības biedrība * 28.05.1908. + 1916.

Valkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Valkas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valkas Sēklaudzētāju 13. Mazpulks * 30.04.1930. + 1940.

Valkas skolotāju arodnieciskā biedrība * 02.03.1921. + 23.08.1935.

Valkas sporta biedrība * 28.06.1923. + 07.12.1938.
                07.12.1938. iekļauta „Valkas 7. aizsargu pulka sporta klubā”

Valkas strādnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Valkas patērētāju kooperatīvs”

Valkas trūcīgo apgādes un aprūpes sieviešu biedrība * 24.08.1891. + 1916.

Valkas tautas izglītības biedrība * 09.07.1912. + 1916.

Valkas tirdzniecības rūpniecības un kalpotāju biedrība * 26.04.1912. + 1916.

Valkas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 23.02.1937. + 30.11.1940.
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Valkas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Valkas namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pievienota „Alūksnes namsaimnieku biedrība”

Valkas ugunsdzēsēju biedrība * 26.06.1896. + 1916.

Valkas un apkārtnes biškopības biedrība * + 11.08.1939.
                26.11.1924. pārreģistrēta
                11.08.1939. pārdēvēta agrāk „Valkas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Valkas un apkārtnes kopējā slimo kase
                Sk. „Valkas kopējā slimo kase”

Valkas un apkārtnes patērētāju biedrība „Ziemeļnieks” * 09.03.1921. + 17.07.1929.

Valkas viesīgā biedrība * 16.07.1924. + 16.01.1941.
                21.03.1939. pievienota „Valkas izglītības biedrība”

Ziemeļlatvijas atbrīvotāju biedrība „Ziemeļnieki” * 31.03.1926. + 30.11.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Latvijas brīvības cīnītāju biedrība „Ziemeļnieki”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Valkas nodaļa * 31.01.1930.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Valkas nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Valkas nodaļa * 02.07.1928.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Valkas nodaļa * 30.03.1920.

Latviešu igauņu biedrību * 19.12.1928.
                1938. pārdēvēta agrāk  „Latvijas Igaunijas biedrība”
                Valkas nodaļa * 24.04.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Valkas nodaļa * 22.10.1920.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Valkas nodaļa * 17.01.1930.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Valkas nodaļa * 22.07.1929.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Valkas nodaļa * 09.09.1922.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Valkas nodaļa * 07.04.1922.

Latvijas inteliģento darbinieku vispārējā bezdarba apkarošanas biedrība * 31.12.1932. + 20.12.1937.
                Valkas nodaļa * 21.02.1933.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Valkas nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas jaunu sieviešu kristīgā savienība * 26.03.1924. + 26.01.1937.
                26.01.1937. iekļauta “Jaunatnes kristīgā savienībā”
                Valkas nodaļa * 17.10.1932.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Valkas nodaļa * 24.03.1924.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Valkas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.
                Latvijas vanagu organizācijas Valkas vienība * 09.03.1922. + 26.10.1923.
                26.10.1923. iekļauta „Latvijas vanagu biedrībā”

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Valkas nodaļa * 23.03.1924.

Latvijas makšķernieku biedrība * 15.10.1924. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrība”
                Valkas nodaļa * 18.05.1938.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Valkas nodaļa * 06.04.1925.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Valkas nodaļa * 25.11.1922. + 28.08.1928.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Valkas nodaļa * 29.09.1920.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Valkas nodaļa * 20.04.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Valkas 2. novads * 26.10.1923.
                Agrāk „Latvijas kultūras veicināšanas biedrība” *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Latvijas vanagu organizācijas Valkas vienība * 09.03.1922. + 26.10.1923.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Valkas nodaļa * 11.01.1922.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Valkas nodaļa * 19.12.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Valkas nodaļa * 26.07.1923.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Valkas nodaļa * 01.10.1928. + 30.01.1936.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Valkas nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Valkas nodaļa * 06.10.1924. + 25.08.1937.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Valkas nodaļa * 24.07.1922.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Valkas nodaļa * 24.04.1929.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Valkas nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Valkas nodaļa * 11.09.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Valkas nodaļa * 15.06.1925.

Tautas augstskolu biedrība *19.12.1919. + 06.09.1934.
                Valkas nodaļa * 23.02.1922.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Valkas nodaļa * 02.02.1929.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Valkas nodaļa * 16.02.1925.

Valka_1914

Valka_1928

Valka_1929

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti