Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALKAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Valka_1910

Gaujmalas mednieku biedrība * 25.08.1939. + 14.03.1941.

Kolberga pagasta aizsargu nodaļa * 04.09.1919. + 1940.

Lāzberģa Kolberģa piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Pededzes piensaimnieku sabiedrība”

Pededzes piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                30.04.1930. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Pedece”
                05.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa Kolberģa piensaimnieku sabiedrība”

Valkas otrā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Valkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Valkas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 30.01.1924. + 10.04.1929.

Valkas pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Valkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 27.05.1925.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Valkas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kolberga nodaļa * 04.02.1920.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Valkas nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Valkas nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Kolberga Lāsbergas nodaļa * 20.12.1922. + 26.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kolberga nodaļa * 01.07.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Valkas nodaļa * 04.11.1933.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti