Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALMIERAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Valmieras_1910

Jaunburtnieku Burtnieku un Valmieras pagastu meliorācijas sabiedrība „Meķena purvs” *14.03.1927.

Jērcenu piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Valmieras Jērcenu piensaimnieku sabiedrība „Andrupe”

Kūdras ražošanas sabiedrība „Tīpurvs”
                Sk. „Valmieras kūdras ražošanas sabiedrība”

Laužņa Pilata meliorācijas sabiedrība * 24.07.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Smalkais purvs” * 14.07.1928.

Pirmā Rencēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Valmieras Rencēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Pirmā Valmieras pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 16.01.1924. + 09.08.1939.

Pirmā Valmieras pagasta piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 17.07.1929.

Valmieras Jērcenu piensaimnieku sabiedrība „Andrupe”
                Sk. „Jērcenu piensaimnieku sabiedrība”

Valmieras kūdras ražošanas sabiedrība * 07.02.1933.
                12.07.1939. pārdēvēta agrāk „Kūdras ražošanas sabiedrība „Tīpurvs”

Valmieras lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Stars” * 27.02.1924. + 29.10.1935.

Valmieras lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valmieras III lopkopības pārraudzības biedrība * 09.12.1930. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valmieras Matīšu elektrības patērētāju kooperatīvs * 19.02.1930. + 15.06.1938.

Valmieras otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 05.04.1922. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valmieras pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 1940.

Valmieras pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Valmieras pagasta izglītības biedrība * 28.05.1908. + 15.10.1936.
                14.09.1927. pārdēvēta agrāk „Valmiermuižas jaunatnes savienība”
                15.10.1936. iekļauta „Valmieras pagasta kultūras biedrībā”

Valmieras pagasta kultūras biedrība * 15.10.1936.
                15.10.1936. izveidota apvienojot:
                                „Valmieras pagasta kultūras veicināšanas biedrību”
                                „Valmieras pagasta izglītības biedrību”
                27.7.1938. iekļauta „Valmieras pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Valmieras pagasta kultūras veicināšanas biedrība * 30.03.1927. + 15.10.1936.
                15.10.1936. iekļauta „Valmieras pagasta kultūras biedrībā”

Valmieras pagasta kultūras biedrība * 28.09.1937.
                27.07.1938. pievienota „Valmieras pagasta kultūras biedrība”

Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Valmieras lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Valmieras pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Valmieras otro lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Valmieras III lopkopības pārraudzības biedrību”

Valmieras Pagasta 498. Mazpulks * 29.12.1934. + 1940.

Valmieras pagasta meliorācijas sabiedrība „Bukas” * 10.08.1927.

Valmieras pagasta meliorācijas sabiedrība „Lieģis” * 09.12.1929.

Valmieras pagasta meliorācijas sabiedrība „”Līgotnes” * 09.12.1929.

Valmieras pagasta meliorācijas sabiedrība „Tīpurvs” * 19.12.1930.

Valmieras pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Valmieras savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valmieras patērētāju biedrība „Gauja” * 11.02.1920. + 30.04.1930.

Valmieras piensaimnieku sabiedrība * 01.03.1922.
                28.04.1936. pievienota „Rubenes piensaimnieku sabiedrība”
                28.04.1936. pievienota „Mūrmuižas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”

Valmieras pirmā  lopkopības pārraudzības biedrība * 05.04.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valmieras Rencēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.09.1922.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Pirmā Rencēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Valmieras savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.05.1886. [1874] + 18.10.1940.
                15.04.1924. pārdēvēta agrāk„Valmiermuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Valmieras pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Valmiermuižas jaunatnes savienība
                Sk. „Valmieras pagasta izglītības biedrība”

Valmiermuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Valmieras savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Valmieras Valmiermuižas draudzes nodaļa * 28.12.1933.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Valmieras nodaļa * 10.07.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Valmieras nodaļa * 16.09.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Valmieras nodaļa * 17.04.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Valmieras nodaļa * 07.06.1920.

 

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti