Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALTAIĶU PAGASTS
Aizputes apriņķis

Valtaiku_1937

Brīvības pieminekļa Valteiķu pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Ēnavas kūdras izmantošanas sabiedrība „Nākotne”
                Sk. „Valtaiķu kūdras ražošanas sabiedrība”

Laides lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1930. + 20.11.1940.

Laidu Ēnavas meliorācijas sabiedrība * 19.03.1928.

Laidu izglītības biedrība * 07.08.1923. + 09.06.1937.

Laidu patērētāju biedrība
                Sk. „Skrundas patērētāju biedrība”

Laidu Sieksātes meliorācijas sabiedrība * 19.04.1926.

Skrundas patērētāju biedrība * 12.01.1933.
                24.02.1938. pārdēvēta agrāk „Laidu patērētāju biedrība”

Valtaiķu dārzkopības pārraudzības biedrība * 26.04.1934. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta „Valtaiķu lauksaimniecības biedrībā”

Valtaiķu Kazdangas dārzkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1930. + 20.11.1940.

Valtaiķu kūdras ražošanas sabiedrība * 23.03.1933.
                07.12.1939. pārdēvēta agrāk „Ēnavas kūdras izmantošanas sabiedrība „Nākotne”

Valtaiķu lauksaimniecības biedrība * 06.11.1920.
                13.03.1924. pārdēvēta agrāk „Valtaiķu sadraudzīgā zemkopības biedrība”
                18.09.1939. pievienota „Valtaiķu dārzkopības pārraudzības biedrība”

Valtaiķu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Valtaiķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Valtaiķu mednieku biedrība * 16.08.1921. + 23.03.1940.

Valtaiķu meliorācijas sabiedrība „Saule” * 10.12.1928.

Valtaiķu meliorācijas sabiedrība „Sermītes skalda” * 23.08.1929. + 18.03.1942.

Valtaiķu pagasta aizsargu nodaļa * 29.03.1919. + 07.07.1940.

Valtaiķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.04.1930.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Valtaiķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Valtaiķu piensaimnieku sabiedrība * 13.03.1923.

Valtaiķu sadraudzīgā biedrība * 22.11.1910. + 1915.

Valtaiķu sadraudzīgā zemkopības biedrība
Sk. „Valtaiķu lauksaimniecības biedrība”

Valtaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.12.1929. + 18.10.1940.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Valtaiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Valtaiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Valtaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valtaiķu Sieksātes krājaizdevu sabiedrība * 11.04.1924. + 06.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Laidu nodaļa * 12.01.1933.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Valtaiķu nodaļa * 16.06.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Valtaiķu nodaļa * 10.03.1922. + 19.01.1926.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Laidu nodaļa * 28.07.1923.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Valtaiķu nodaļa * 29.12.1906.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Valtaiķu nodaļa * 14.12.1933.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Valtaiķu nodaļa * 20.05.1931.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti