Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VANDZENES PAGASTS
Talsu apriņķis

Vandzene_1925

Brīvības pieminekļa Vandzenes pagasta komiteja * 14.06.1930.

Iģenes meliorācijas sabiedrība * 01.08.1928.

Lādzeres meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Līnkopju biedrība „Šķiedra” * 08.06.1920. + 15.11.1930.

Oktes bēru kase * 18.07.1890. + 1915.

Oktes Garlenes dziedāšanas biedrība * 29.03.1928. + 09.04.1935.

Oktes Iģenes Garlenes dziedāšanas biedrība
                Sk. „Vandzenes kultūras biedrība”

Oktes Iģenes Garlenes sadraudzīgā biedrība
                Sk. „Vandzenes kultūras biedrība”

Oktes koppienotavas piensaimnieku sabiedrība
                SK. „Vandzenes Oktes piensaimnieku sabiedrība”

Oktes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Vandzenes krājaizdevu Sabiedrība”

Oktes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 21.06.1923. + 19.07.1934.

Oktes 154. Mazpulks * 10.06.1933. + 1940.

Oktes palīdzības un krājuma kase
                Sk. „Vandzenes krājaizdevu Sabiedrība”

Talsu un apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 18.01.1934. +30.11.1940.

Vandzenes bēru kase * 1890. + 05.03.1892.

Vandzenes kopmoderniecība „Vaga” 29.07.1913. + 1915.

Vandzenes krājaizdevu Sabiedrība * 02.05.1889.
                22.10.1923. pārdēvēta agrāk „Oktes palīdzības un krājuma kase”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Oktes krājaizdevu sabiedrība”

Vandzenes kūdras ražošanas sabiedrība * 06.02.1940.

Vandzenes kultūras biedrība * 10.10.1892.+ 30.11.1940.
                26.04.1911. pārdēvēta agrāk „Oktes Iģenes Garlenes dziedāšanas biedrība”
                24.03.1924. pārdēvēta agrāk „Oktes Iģenes Garlenes sadraudzīgā biedrība”

Vandzenes I laukkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1930. + 30.11.1940.

Vandzenes lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.
                14.07.1939. pievienota „Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Vaga I”
                14.07.1939. pievienota „Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Centība”
                14.07.1939. pievienota „Talsu apriņķa lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”

Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Vaga” * + 09.07.1936.
                09.07.1936. iekļauta „Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrībā „Centība”

Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Vaga I” * 17.03.1923.
                14.07.1939. iekļauta „Vandzenes lauksaimniecības biedrībā”

Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 09.07.1936.+ 14.07.1939.
                09.07.1936. izveidota apvienojot:
                                „Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrību „Vaga”
                                „Nogales lopkopības pārraudzības biedrību „Brūnaļa”
                14.07.1939. iekļauta „Vandzenes lauksaimniecības biedrībā”

Vandzenes 601. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Vandzenes mednieku biedrība * 10.04.1924. + 18.03.1941.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Auzene” * 13.03.1930.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Balva” * 23.08.1929.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Kūdra” * 22.01.1930.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Mucupe” * 23.08.1929.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Saltupe” * 26.09.1928.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Šķēdes baseins” * 29.07.1935.

Vandzenes meliorācijas sabiedrība „Ziemeļvalks” * 02.05.1929.

Vandzenes Oktes piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922.
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Oktes koppienotavas piensaimnieku sabiedrība”

Vandzenes pagasta aizsardžu pulciņš * 28.03.1930. + 07.07.1940.

Vandzenes pagasta aizsargu nodaļa * 10.08.1919. + 07.07.1940.

Vandzenes patērētāju biedrība
                Sk. „Vandzenes patērētāju biedrība”

Vandzenes patērētāju biedrība * 20.03.1920.
                03.12.1936. pārdēvēta agrāk „Vandzenes patērētāju biedrība”
                10.05.1938. pārdēvēta agrāk „Vandzenes patērētāju kooperatīvs”

Vandzenes patērētāju kooperatīvs
                Sk. „Vandzenes patērētāju biedrība”

Vandzenes piensaimnieku sabiedrība * 29.01.1924. [1909]
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vandzenes piensaimnieku sabiedrība „Straume”

Vandzenes piensaimnieku sabiedrība „Straume”
                Sk. „Vandzenes piensaimnieku sabiedrība”

Vandzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.06.1922. + 18.10.1940.
                28.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vandzenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vandzenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vandzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vandzenes spirta kopdedzinātava * 25.08.1938.

Vandzenes ugunsdzēsēju biedrība * 07.03.1934.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vandzenes nodaļa * 14.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vandzenes nodaļa * 29.12.1920.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vandzenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vandzenes nodaļa * 25.04.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Vandzenes nodaļa * 03.07.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vandzenes nodaļa * 25.11.1925.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Vandzenes nodaļa * 18.04.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vandzenes nodaļa * 15.09.1921. + 15.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vandzenes nodaļa * 19.08.1927.

Vandzenes_1932

Vandzenes_1935

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti