Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĀNES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Vanes_1925

Aizupes aizdošanas un krāšanas kase
                Sk. „Aizupes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes krājaizdevu sabiedrība * 28.11.1888.
04.02.1924. pārdēvēta agrāk „Aizupes aizdošanas un krāšanas kase”
14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Aizupes Vānes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes Vānes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aizupes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes Vānes patērētāju biedrība „Klints” * 09.01.1922. + 2.12.1928.

Sārcenes pusmuižas meliorācijas sabiedrība „Liekna” * 10.12.1928.

Vānes jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.08.1923. + 02.06.1930.

Vānes mednieku biedrība * 07.01.1937. + 30.11.1940.

Vānes pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.

Vānes 880. Mazpulks * 03.02.1936.+ 1940.

Vānes meliorācijas sabiedrība „Lainums” * 11.07.1928.

Vānes pagasta aizsardžu pulciņš * 25.11.1931. + 07.07.1940.

Vānes pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919. + 07.07.1940.

Vānes piensaimnieku sabiedrība * 22.10.1925. + 16.05.1929.

Vānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1938. + 18.10.1940.

Vānes un apkārtnes ugunsdzēsēju biedrība * 21.10.1931.

Variebas 636. Mazpulks * 20.12.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vānes nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Variebas nodaļa * 27.07.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Vānes 39. novads * 12.06.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vānes nodaļa * 30.05.1928.

 

 
Izmainas 22.06.2012 Kontakti