Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VARAKĻĀNU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Varaklanu_1913

Birzes meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929. + 22.04.1938.

Brīvības pieminekļa Varakļānu pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Gribolvas Brangovas meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928.

Kriseļu meliorācijas sabiedrība * 23.09.1933.

Krustceļu 1068. Mazpulks * 12.04.1937. + 1940.

Ļjodanu meliorācijas sabiedrība * 16.10.1928.

Maltas meliorācijas sabiedrība * 29.09.1928. + 22.04.1938.

Mazo Garanču patērētāju biedrība * 15.09.1920. + 26.06.1935.

Meliorācijas sabiedrība „Alots” * 19.07.1929.

Oltužu meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928.

Saules Kalna meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928.

Sondoru Trokšu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929. + 22.04.1938.

Varakļānu lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Varakļānu I lopkopības pārraudzības biedrība * + 08.06.1939.
                08.06.1939. iekļauta „Varakļānu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Varakļānu II lopkopības pārraudzības biedrība * 27.01.1930. + 08.06.1939.
                08.06.1939. iekļauta „Varakļānu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Varakļānu pagasta krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1924.

Varakļānu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 08.06.1939.
                08.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Varakļānu I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Varakļānu II lopkopības pārraudzības biedrību”

Varakļānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plintovka” * 05.12.1927.

Varakļānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Upelīte” * 05.08.1927.

Varakļānu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.05.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Ļodanu nodaļa * 19.05.1931. + 26.11.1935.
                Varakļānu  nodaļa * 30.12.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Golanu Varakļānu nodaļa * 18.05.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Varakļānu nodaļa * 07.12.1921. + 16.10.1935.

Varaklanu_1903

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti