Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĀRKAVAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Varkavas_1929

Ančkinu 1104. Mazpulks * 02.04.1938. + 1940.

Anspoku lopkopības pārraudzības biedrība
Sk.” Vārkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Avotiņu 976. Mazpulks * 27.02.1937. + 1940.

Lielo Rušinu un apkārtnes lauksaimniecības biedrība „Zieds” * 1703.1922.

Līvānu Rožupes piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                28.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rožanovas piensaimnieku sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Znotiņi” * 23.08.1929.

Pilskalna lauksaimniecības biedrība * 27.04.1928. + 07.03.1935.

Pilskalna 517. Mazpulks * 14.12.1934. + 1940.

Reutovas 501. Mazpulks * 07.12.1934. + 1940.

Rožanovas I lopkopības pārraudzības biedrība * 23.09.1924. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Līvānu lauksaimniecības biedrībā”

Rožanovas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „ Līvānu Rožupes piensaimnieku sabiedrība”

Sutru 514. Mazpulks * 17.12.1934. + 1940.

Šultas lauksaimniecības biedrība „Uzuls” * 30.05.1923. + 30.09.1937.

Vārkavas krājaizdevu sabiedrība * 14.03.1924.
                05.05.1938. pārdēvēta agrāk „Vorkovas krājaizdevu sabiedrība”

Vārkavas lauksaimniecības kooperatīvs „Oluts” * 28.10.1924. + 21.11.1930.

Vārkavas 455. Mazpulks * 12.11.1934. + 1940.

Vārkavas meliorācijas sabiedrība „Ančkino” * 24.10.1928.

Vārkavas meliorācijas sabiedrība „Kļāvs” * 22.07.1927.

Vārkavas meliorācijas sabiedrība „Zemnieks” * 24.07.1928.

Vārkavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.04.1938.

Vārkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Anspoku lopkopības pārraudzības biedrība”

Vārkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „ Salasdrūva” * 04.09.1930.

Vārkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilnis” * 27.01.1928.

Vārkavas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ustrāni” * 22.02.1927. + 27.08.1940.

Vārkavas patērētāju biedrība * 29.10.1938.

Vārkavas patērētāju biedrība „Straume” * 27.03.1927. + 04.08.1931.

Vārkavas piensaimnieku sabiedrība * 22.02.1927.
                28.01.1939. pārdēvēta agrak „Vorkovas piensaimnieku sabiedrība „Dubna”

Vārkavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.07.1938. + 18.10.1940.

Vārkavas un apkārtnes biškopības biedrība „Bite” * 02.11.1923. + 14.10.1935.

Vonogu patērētāju biedrība „Strautiņš * 08.05.1925. + 24.01.1936.

Vorkovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Vārkavas krājaizdevu sabiedrība”

Vorkovas Ksudinovas lauksaimniecības biedrība „Auzas” * 25.07.1924. + 16.12.1940.

Vorkovas patērētāju biedrība „Ozols” * 20.08.1925. = 23.12.1929.

Vorkovas piensaimnieku sabiedrība „Dubna”
                Sk. „Vārkavas piensaimnieku sabiedrība”

Zaķišu meliorācijas sabiedrība „Nūtaka” * 08.09.1928.

Znūtenu dārzkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1930. + 16.12.1940.

Znūtenu lauksaimniecības biedrība „Jauna zeme” * 18.01.1935. + 21.12.1939.

Znūtenu lauksaimniecības biedrība „Zvaigzne” * 27.03.1929. + 04.04.1935.

Znūtenu meliorācijas sabiedrība „Latvija” * 25.03.1929.

Znūtenu zemnieku krājaizdevu sabiedrība * 19.08.1927. + 21.04.1937.

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Varkavas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Varkavas nodaļa * 30.01.1932.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Varkavas nodaļa * 19.09.1927.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Speks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Vanogu nodaļa * 21.02.1929.
                Vorkovas nodaļa * 17.06.1925.
                Znotiņu nodaļa * 19.05.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Varkavas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Varkavas_1938

 

 
Izmainas 18.10.2010 Kontakti