Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĀRMES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Vārmes pagasta komiteja * 20.02.1930.

Dūru Ošenieku lopkopības pārraudzības biedrība * 22.12.1931. + 31.12.1940.

Dūrupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 30.04.1931. + 17.05.1934.

Kabiles piensaimnieku sabiedrība * 05.08.1935.
                05.08.1935. izveidota apvienojot:
                                „Kabiles piensaimnieku sabiedrību”
                                „Vārmas piensaimnieku sabiedrību”
                27.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kabiles Vārmas apvienota piensaimnieku sabiedrība”

Kabiles Vārmas apvienota piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Kabiles piensaimnieku sabiedrība”

Lutriņu un apkārtnes biškopības biedrība „Ziedonis” * 17.01.1928. + 14.09.1938.

Vārmas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Vārmes krājaizdevu sabiedrība”

Vārmas lauksaimniecības biedrība * 20.07.1922. + 13.07.1937.

Vārmas laukstrādnieku savienības kooperatīvs „Marss”
                Sk. „Vārmes patērētāju biedrība”

Vārmas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.10.1922.

Vārmas pagasta aizsargu nodaļa * 18.10.1919. + 07.07.1940.

Vārmas pagasta mūzikas un dziedāšanas biedrība „Atbalss” * 19.07.1908. + 1915.

Vārmas pagasta un apkārtnes mednieku biedrība „Mednis”
Sk. „Vārmes pagasta mednieku biedrība „Mednis”

Vārmas piensaimnieku sabiedrība * 10.04.1923. + 05.08.1935.
                05.08.1935. iekļauta ” Kabiles piensaimnieku sabiedrībā”

Vārmes dārzkopības biedrība * 26.04.1934. + 14.09.1938.

Vārmes Duru 789. Mazpulks * 20.03.1935. + 1940.

Vārmes krājaizdevu sabiedrība * 20.11.1923.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vārmas krājaizdevu sabiedrība”

Vārmes kūdras ražošanas sabiedrība „Spēks” * 10.04.1930. + 09.11.1933.

Vārmes Duru 789. Mazpulks * 20.03.1935. + 1940.

Vārmes pagasta aizsargu nodaļa * 05.04.1919. + 1940.

Vārmes pagasta mednieku biedrība „Mednis” * 27.03.1924. + 26.05.1941.
                01.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vārmas pagasta un apkārtnes mednieku b-ba „Mednis”

Vārmes pagasta meliorācijas sabiedrība „Lejas gals” * 12.08.1929.

Vārmes pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 19.04.1929.

Vārmes patērētāju biedrība * 04.07.1921. [1919]
                01.06.1928. pārdēvēta agrāk „Vārmas laukstrādnieku savienības kooperatīvs „Marss”
                28.04.1938. pārdēvēta agrāk „Vārmes patērētāju biedrība „Marss”

Vārmes patērētāju biedrība „Marss”
                Sk. „Vārmes patērētāju biedrība”

Vārmes lopkopības pārraudzības biedrība „Dūrupe” * 01.03.1937. + 17.03.1941.

Vārmes pagasta lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.

Vārmes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1932. + 18.10.1940.

Vārmas Tautas nama biedrība * 01.12.1932. + 07.08.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Vārmes nodaļa * 30.06.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
Vārmes nodaļa * 31.07.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vārmas nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti