Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĀRNAVAS PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Vārenbrokas]

Brīvības pieminekļa Vārnavas pagasta komiteja * 13.02.1930.

Sunākstes Sēlpils Vārnavas meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Sunākstes Vārenbrokas piensaimnieku sabiedrība „Ezers” * 16.04.1923. + 14.10.1929.

Vārenbrokas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Vārnavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vārenbrokas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vārnavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vārenbrokas pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 07.07.1940.

Vārenbrokas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vārnavas piensaimnieku sabiedrība”

Vārnavas apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība „Raža” * 12.05.1930. + 11.03.1940.
                19.12.1932. pārd. agrāk „Viesītes apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība „Raža”

Vārnavas lauksaimniecības biedrība * 16.11.1937.

Vārnavas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 27.04.1922.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Vārenbrokas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Vārnavas 448. Mazpulks * 07.11.1934. + 1940.

Vārnavas meliorācijas sabiedrība „Purvmala” * 23.08.1929. + 29.04.1941.

Vārnavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1925.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vārenbrokas lopkopības pārraudzības biedrība”

Vārnavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ieleja” * 23.08.1929. + 18.03.1942.

Vārnavas piensaimnieku sabiedrība * 13.11.1922.
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vārenbrokas piensaimnieku sabiedrība”

Vārnavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.11.1938. + 18.10.1940.

Vārnavas un Sunākstes meliorācijas sabiedrība „Dalbes purvs” * 21.10.1929. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
Vārnavas nodaļa * 28.03.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vārenbrokas nodaļa * 27.03.1922.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti