Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĀRVES PAGASTS
Ventspils ariņķis

Brīvības pieminekļa Vārves pagasta komiteja * 18.02.1930. + 26.05.1937.

Leču mājturības 153. Mazpulks * 11.06.1933. + 1940.

Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1921. + 18.10.1940.
                07.03.1935. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas Vārves savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkanmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkanmuižas Vārves dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1929. + 17.03.1932.

Sarkanmuižas Vārves meliorācijas sabiedrība „Ropa” * 05.06.1934.

Sarkanmuižas Vārves Ventspils lauksaimniecības biedrība * 21.02.1900. + 02.08.1937.

Sarkanmuižas Vārves savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vārves izglītības biedrība * 20.07.1922. + 09.02.1937.

Vārves lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Vārves II lopkopības pārraudzības biedrība „Darbs” * 13.09.1927. + 06.12.1940.

Vārves lopkopības pārraudzības biedrība „Spēks” * 26.03.1925. + 06.12.1940.

Vārves mājturības veicināšanas biedrība „Spīdola” * 12.05.1925. + 09.02.1937.

Vārves 122. Mazpulks * 07.04.1933. + 1940.

Vārves meliorācijas sabiedrība „Nauži” * 13.03.1930.

Vārves meliorācijas sabiedrība „Ropa” * 30.04.1926.

Vārves meliorācijas sabiedrība „Sils” * 26.06.1925. + 14.03.1938.

Vārves meliorācijas sabiedrība „Veltiņu mežs” * 22.01.1930.

Vārves pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 1940.

Vārves pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Censība” * 13.11.1924. + 05.09.1929.

Vārves pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1928.
                26.06.1939. pārdēvēta agrāk „Vārves Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Akots”

Vārves pagasta Pārventas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Straume” * 11.04.1924. + 05.09.1929

Vārves piensaimnieku biedrība „Ropa”  
                Sk. „Ventspils piensaimnieku sabiedrība”

Vārves Sarkanmuižas kūdras ražošanas kooperatīvs „Kūdra” * 02.08.1927. + 17.08.1932.

Vārves Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Akots”
                Sk. „Vārves pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vārves Zūras Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Standze” * 01.07.1927.

Ventspils piensaimnieku sabiedrība * 27.03.1923.
                30.08.1926. pārdēvēta agrāk „Vārves piensaimnieku biedrība „Ropa”  
                01.09.1938. pievienota „Piltenes piensaimnieku sabiedrība”

Zūru Vārves meliorācijas sabiedrība „Ploce” * 30.09.1927. + 29.11.1937.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vārves nodaļa * 31.11.1923. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti