Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECATES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Ķirumezera un Laukupes meliorācijas sabiedrība * 22.04.1925. + 18.12.1929.

Rimeikas lopkopības pārraudzības biedrība „Saule”
                Sk. „Vecates pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecates brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.03.1933.

Vecates lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Vecates lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Vecates mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecates mašinu koplietošanas sabiedrība * 04.06.124.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Vecates lauksaimniecības mašinu
                                koplietošanas biedrība”

Vecates 1170. Mazpulks * 11.05.1940. + 1940.

Vecates meliorācijas sabiedrība * 03.02.1927.

Vecates pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Vecates pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Vecates pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.03.1929.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rimeikas lopkopības pārraudzības biedrība „Saule”

Vecates pagasta meliorācijas sabiedrība „Apsene” * 02.11.1929. + 18.10.1940.

Vecates savstarpējā palīdzības biedrība * 21.03.1923. + 14.09.1931.

Vecates savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.02.1890. + 18.10.1940.
                27.01.1931. pārdēvēta agrāk „Vecates savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vecates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vecates savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecates savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecates savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecates savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vecates nodaļa * 16.08.1928. + 15.02.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vecates nodaļa * 30.10.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Vecates nodaļa * 04.04.1933.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti