Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECAUCES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Biļeiķu bibliotēkas biedrība * 29.09.1939. [1920] + 31.12.1940.

Biļeiķu lopkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1927. + 31.12.1940.

Brīvības pieminekļa Vecauces pagasta komiteja * 01.02.1930.

Piensaimnieku sabiedrība „Silaiņi” * 03.08.1933. + 05.03.1936.

Vecauces cukurbiešu audzētāju biedrība * 14.05.1928. + 23.11.1931.

Vecauces evaņģēliskā jaunatnes biedrība * 10.08.1912.+ 1915.

Vecauces jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Vecauces mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecauces lauksaimniecības biedrība * 16.12.1910. + 02.04.1937.

Vecauces lauksaimniecības biedrība „Arājs” * 24.11.1924. + 02.06.1930.

Vecauces lopkopības pārraudzības biedrība * + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Vecauces pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecauces mašīnu koplietošanas sabiedrība * 17.12.1925.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Vecauces jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Vecauces 26. Mazpulks * 21.03.1931. + 1940.

Vecauces otrā lopkopības pārraudzības biedrība * + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Vecauces pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecauces pagasta Biļeiķu meliorācijas sabiedrība * 24.02.1928.

Vecauces pagasta 6. Kl. pamatskolas absolventu biedrība * 09.12.1926. + 13.03.1940.

Vecauces pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.02.1937.
                30.11.1939. pievienota „Vecauces lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.11.1939. pievienota „Vecauces otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecauces pagasta meliorācijas sabiedrība * 20.04.1926.

Vecauces pagasta Vētiņmuižas meliorācijas sabiedrība * 15.02.1929. + 31.12.1938.

Vecauces piensaimnieku sabiedrība * 18.12.1922.

Vecauces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.08.1922. + 18.10.1940.
                25.10.1935. pārdēvēta agrāk „Vecauces savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vecauces savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecauces savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vītiņu dārzkopības biedrība * 18.09.1922. + 03.10.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Vecauces nodaļa * 24.11.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vecauces nodaļa * 02.06.1924.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Vecauces nodaļa * 10.11.1923.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vecauces nodaļa * 16.03.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Vecauces nodaļa * 21.03.1928. + 24.05.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecauces nodaļa * 29.03.1922. + 24.03.1926.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti