Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECGULBENES PAGASTS
Madonas apriņķis

Vecgulbene_1925

Alksnas piensaimnieku sabiedrība * 15.03.1922. + 27.11.1929.

Blomes dziedāšanas  biedrība „Klints” * 19.03.1930. + 02.01.1941.

 

Draķienes piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 10.11.1935.
                10.11.1935. iekļauta „Stāmerienes piensaimnieku sabiedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība pie Vecgulbenes zemkopības biedrības * 11.01.1908. + 1916.

Lejasstradu 907. mazpulks * 04.05.1936. + 1940.

Lejasstradu piensaimnieku sabiedrība * 22.03.1922. + 28.09.1938.
                09.06.1936. pārdēvēta agrak „Vecgulbenes pagasta Lejasgala Stradu piensaimnieku sabiedrība”
                28.09.1938. iekļauta „Stāmeriene piensaimnieku sabiedrībā”

Ozolkalna dārzkopības pārraudzības biedrība * 25.04.1928. + 02.01.1941.

Ozolkalna Vecgulbenes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.03.1931. + 06.10.1938.
                06.10.1938. iekļauta „Vecgulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sturņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība Galgauska pagastā
                Sk. „Vecgulbenes Sturņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecgulbenes Blomu 459. Mazpulks * 13.11.1934. + 1940.

Vecgulbenes draudzes skolas palīdzības biedrība * 11.02.1920. + 29.11.1931.

Vecgulbenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Lejas Strādi”
                Sk. „Vecgulbenes Lejasstrādu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecgulbenes Lejasstrādu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.10.1929.
                05.07.1939. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Lejas Strādi”

Vecgulbenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 15.01.1930.
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk „Vecgulbenes pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pededze”

Vecgulbenes 400. Mazpulks * 10.10.1934. + 1940.

Vecgulbenes meliorācijas sabiedrība * 09.06.1927.

Vecgulbenes meliorācijas sabiedrība „Valme” * 13.08.1926. + 15.01.1943.

Vecgulbenes pagasta aizsargu nodaļa * 11.09.1919.

Vecgulbenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.02.1937.

Vecgulbenes pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pededze”
                Sk. „Vecgulbenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecgulbenes pagasta Lejasgala Stradu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Ozolkalna Vecgulbenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecgulbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 06.10.1938.
                06.10.1938. izveidota apvienojot:
                                „Ozolkalna Vecgulbenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vecgulbenes Lejasgala lopkopības pārraudzības biedrību”

Vecgulbenes Sturņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.02.1925.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Sturņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība Galgauska pagastā”

Vecgulbenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ezernieki” * 16.09.1929. + 18.03.1942.

Vecgulbenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Nugarne” * 02.09.1927.

Vecgulbenes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ozolkalns” * + 25.02.1936.

Vecgulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.03.1922. + 18.10.1940.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk„Vecgulbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vecgulbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecgulbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecgulbenes Ūtavas lopkopības pārraudzības biedrība * 22.04.1925. + 02.01.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vecgulbenes nodaļa * 14.06.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Vecgulbenes nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Vecgulbenes nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vecgulbenes nodaļa * 08.01.1925. + 11.05.1928

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.
                Vecgulbenes nodaļa * 28.11.1929.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Vecgulbenes nodaļa * 26.07.1923.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Vecgulbenes nodaļa * 17.01.1928.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Drāķenes nodaļa * 01.07.1933.
                Vecgulbenes nodaļa * 08.02.1932.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Vecgulbenes nodaļa * 02.05.1929.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
              Vecgulbenes nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Vecgulbenes nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecgulbenes nodaļa * 22..02.1926. + 16.10.1935.
                Vecgulbenes nodaļa * 24.04.1922. + 19.01.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vecgulbenes nodaļa * 15.06.1925.

Vecgulbenes_1937

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti