Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECLAICENES PAGASTS
Valkas apriņķis

Veclaicenes_1925

Maz Laicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 27.12.1893. + 10.12.1935.
                13.07.1922. pārdēvēta agrāk „Maz Laicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                10.12.1935. iekļauta „Veclaicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā”

Maz Laicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Maz Laicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Lielais Purvs” * 13.03.1929. + 08.07.1942.

Opekalna jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Veclaicenes krājaizdevu sabiedrība”

Veclaicenes igauņu izglītības biedrība „Koit” * 03.03.1931. + 30.11.1940.

Veclaicenes izglītības biedrība „Vaiņags” * 08.12.1920. + 26.04.1935.

Veclaicenes krājaizdevu sabiedrība * 09.07.1924.
                14.10.1925. pārdēvēta agrāk „Opekalna jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Veclaicenes lauksaimniecības biedrība * 06.07.1937.
                19.07.1939. pievienota „Veclaicenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Veclaicenes lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Zemkopis” * 14.07.1926. +23.07.1935.
               
Veclaicenes lopkopības pārraudzības biedrība * 03.03.1931. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Veclaicenes lauksaimniecības biedrībā”

Veclaicenes 866. Mazpulks * 26.03.1936. + 1940.

Veclaicenes piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.
                23.10.1934. pievienota „Jaunlaicenes piensaimnieku sabiedrība”

Veclaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.05.1887. + 18.10.1940.
                11.04.1923. pārdēvēta agrāk „Veclaicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                10.12.1935. pievienota „Maz Laicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Veclaicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Veclaicenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Veclaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Veclaicenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Veclaicenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”        

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Veclaicenes nodaļa * 17.05.1922.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Veclaicenes nodaļa * 10.10.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Veclaicenes nodaļa * 13.01.1928.

   

 

 
Izmainas 01.04.2011 Kontakti