Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECMOKU PAGASTS
Tukuma apriņķis

Vecmoku bēru kase * 1892. + 1915.

Vecmoku dārzkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1927. + 11.04.1940. slēgta.

Vecmoku lopkopības pārraudzības biedrība * 09.02.1932. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta „Vecmoku pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecmoku 884. mazpulks * 12.02.1936. + 1940.

Vecmoku pagasta aizsardžu pulciņš * 18.09.1927. + 07.07.1940.

Vecmoku pagasta aizsargu nodaļa * 02.05.1919. + 07.07.1940.

Vecmoku pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937. + 1944.
14.07.1939. pievienota „Vecmoku lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecmoku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.04.1922. + 18.10.1940.
24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Vecmoku savstapējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
Vecmoku nodaļa * 06.10.1924. + 03.04.1933.

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti