Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECPIEBALGAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Vecpiebalgas_1903

Brīvības pieminekļa Pāvītes pagasta komiteja * 02.02.1930.

Brīvības pieminekļa Vecpiebalgas pagasta komiteja * 17.02.1930.

Kaives piensaimnieku sabiedrība * 23.01.1924. + 19.02.1930.

Krājaizdevu sabiedrība pie Vecpiebalgas pārtikas biedrības
                Sk. „Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrība”

Lāčplēšas meliorācijas sabiedrība * 23.01.1929.

Leimaņu izglītības biedrība * 13.07.1922. + 31.12.1940.

Leimaņu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.06.1924. + 31.12.1940.

Leimaņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Vecpiebalgas Leimaņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Leimaņu meliorācijas sabiedrība * 26.09.1929.

Leimaņu patērētāju biedrība * 10.03.1920. + 11.12.1934.

Leimaņu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 11.11.1925. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Leimaņu un Kaives krājaizdevu sabiedrība * 04.06.1924. + 03.08.1938.
                03.08.1938. iekļauta „Vecpiebalgas krajaizdevu sabiedrībā”

Pāvītes kultūras biedrība * 21.02.1933. + 14.03.1940.

Piebalgas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Gaisma” * 24.09.1924. +19.05.1936.

Piebalgas studentu biedrība * 07.12.1921. + 10.03.1937.
                15.04.1924. pārdēvēta agrāk „Piebalgas studentu savienība”

Piebalgas studentu savienība
                Sk. „Piebalgas studentu biedrība”

Pirmā Vecpiebalgas linkopju kooperatīvs * 25.02.1925.

Pirmā Vecpiebalgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 07.07.1926. + 29.10.1930.

Sustalas meliorācijas sabiedrība * 12.08.1929.

Taurenes Vecpiebalgas Jaunpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Lagati” * 06.04.1929.

Vecpiebalgas Briņģu lopkopības pārraudzības biedrība * 02.09.1925. + 31.12.1940.

Vecpiebalgas draudzes maztūrīgo skolēnu palīdzības biedrība *04.12.1907.

Vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrība
                Sk „Vecpiebalgas labdarības biedrība”

Vecpiebalgas Kaives I piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 02.07.1935.
                15.01.1930. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas pirmā piensaimnieku sabiedrība”
                02.07.1935. iekļauta „Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrībā”

Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrība * 18.10.1899.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Vecpiebalgas pārtikas biedrības”
                03.09.1930. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrība pie Vecpiebalgas patērētāju biedrības „Pārtika”
                03.08.1938. pievienota „Leimaņu un Kaives krājaizdevu sabiedrība”

Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrība pie Vecpiebalgas patērētāju biedrības „Pārtika”
                Sk. „Vecpiebalgas krājaizdevu sabiedrība”

Vecpiebalgas labdarības biedrība * 1869. + 31.12.1940.
                23.05.1874. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrība * 04.08.1903. + 30.09.1937.

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības krājazidevu sabiedrība
                Sk. „Vecpiebalgas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības kredītbiedrība
                Sk. „Vecpiebalgas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības patērētāju biedrība
                Sk. „Vecpiebalgas patērētāju biedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Alauksts” * 05.04.1922. + 19.09.1935.

Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Gaujiņa” * 21.06.1922. + 08.04.1935.

Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ines” * + 28.01.1933.

Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pāvīte”
                Sk. „Vecpiebalgas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa” * 06.08.1924. +01.07.1937.

Vecpiebalgas I lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.10.1921. + 03.10.1933.

Vecpiebalgas lauksaimnieku lopkopības pārraudzības biedrība „Lauksaimnieks” *28.04.1931. + 31.12.1940.

Vecpiebalgas Leimaņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.08.1926.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk „Leimaņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Vecpiebalgas I Līnkopju kooperativs * 25.02.1925. + 09.04.1930.

Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība * + 31.12.1940.

Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Alauksts” * 25.02.1925. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Ines” * 19.01.1921. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 27.08.1930.
                19.07.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Tīrumnieks” * 07.07.1926. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecpiebalgas makšķernieku biedrība * 11.09.1934. + 14.03.1941.
                09.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas makšķernieku biedrība „Alauksts”

Vecpiebalgas makšķernieku biedrība „Alauksts”
                Sk. „Vecpiebalgas makšķernieku biedrība”

Vecpiebalgas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 02.03.1937.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pāvīte”

Vecpiebalgas mednieku biedrība * 30.09.1925. + 18.12.1929.

Vecpiebalgas Mēdzulas meliorācijas sabiedrība „Jaunogre” * 28.12.1928. + 15.01.1943.

Vecpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Aļmi” * 07.10.1929.

Vecpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Gailīši” * 26.09.1928.

Vecpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Gaujiņa” * 26.03.1931. + 17.12.1942.

Vecpiebalgas meliorācijas sabiedrība „Skujupe” * 02.03.1929.

Vecpiebalgas Ogrēnu 475. Mazpulks * 28.11.1934. + 1940.

Vecpiebalgas pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Vecpiebalgas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 17.01.1908.
                19.07.1923. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības
                               Kredītbiedrība (kase)”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības
                               krājazidevu sabiedrība”

Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                19.07.1939.pievienota „Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Alauksts”
                19.07.1939.pievienota „Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Ines”
                19.07.1939.pievienota „Vecpiebalgas lopkopības pārraudzības biedrība „Tīrumnieks”
                19.07.1939.pievienota „Leimaņu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                25.10.1939.pievienota „Vecpiebalgas un apkārtnes biškopības un dārzkopības biedrība”

Vecpiebalgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilka purvs” * 03.10.1933. + 17.12.1942.

Vecpiebalgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilka purvs” * 03.10.1933.

Vecpiebalgas pārtikas biedrība
                Sk. „Vecpiebalgas patērētāju biedrība”

Vecpiebalgas patērētāju biedrība * 17.02.1894.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas pārtikas biedrība”
                04.05.1938. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības
                                patērētāju biedrība”

Vecpiebalgas patērētāju biedrība „Pārtika” * 17.02.1894. + 26.03.1935.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas pārtikas biedrība”

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1920.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības piensaimnieku sabiedrība”
                02.07.1935. pievienota „Vecpiebalgas Kaives I piensaimnieku sabiedrība”

Vecpiebalgas pirmā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vecpiebalgas Kaives I piensaimnieku sabiedrība”

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Aida” * 13.12.1922. + 08.03.1939.

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Celms” * 03.12.1924. + 26.03.1935.

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Ķenci” * 22.04.1925. + 07.06.1933.

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”
                Sk. „Vecpiebalgas Spuldzēnu piensaimnieku sabiedrība”

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Ogre” * 25.04.1923. + 23.07.1935.
                23.07.1935. iekļauta „Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrībā „Nākotne”

Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Tauns” * 10.01.1923. + 30.04.1935.

Vecpiebalgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.05.1880. [1876] + 18.10.1940.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk„Vecpiebalgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vecpiebalgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecpiebalgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecpiebalgas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vecpiebalgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecpiebalgas Spuldzēnu piensaimnieku sabiedrība * 25.08.1926.
                23.07.1935. pievienota „Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Ogre”
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”

Vecpiebalgas Taurenes meliorācijas sabiedrība „Mierupīte Gauja” * 25.01.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Vecpiebalgas un Taurenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Mierupīte Gauja”

Vecpiebalgas un apkārtnes biškopības un dārzkopības biedrība * 12.07.1921. +25.10.1939.
                25.10.1939. iekļauta „Vecpiebalgas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecpiebalgas un Taurenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Mierupīte Gauja”
                Sk. „Vecpiebalgas Taurenes meliorācijas sabiedrība „Mierupīte Gauja”

Vecpiebalgas Upītes 476. Mazpulks * 27.11.1934. + 1940.

Vecpiebalgas krievu vēstures izglītības cienītāju bibliotēkas biedrība par piemiņu ķeizaram Aleksandram III * 23.06.1899. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vecpiebalgas nodaļa * 22.07.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Vecpiebalgas nodaļa * 14.09.1926.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Vecpiebalgas nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Leimaņu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas makšķernieku biedrība * 15.10.1924. + 21.02.1941.
28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrība”
Vecpiebalgas nodaļa * 15.09.1926.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Vecpiebalgas nodaļa * 23.04.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Vecpiebalgas 75. novads * 31.12.1938.

Latvijas vecmāšu biedrība * 19.08.1925.
                03.03.1936. pievienota “Pirmā Rīgas vecmāšu savienība”
                Vecpiebalgas nodaļa * 03.09.1926.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Pāvītes nodaļa * 26.04.1930.
                Vecpiebalgas nodaļa * 17.01.1928.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Vecpiebalgas nodaļa * 10.09.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Vecpiebalgas nodaļa * 21.03.1928. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecpiebalgas nodaļa * 09.03.1921. + 04.12.1931.

Vecpiebalgas_1904

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti