Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECPILS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Vecpils_1914

Brīvības pieminekļa Vecpils pagasta komiteja * 19.01.1930.

Otrā Vecpils lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1930. + 20.11.1940.

Rāvas Vecpils kultūras veicināšanas biedrība * 12.04.1921. + 23.03.1940.

Vecpils krājaizdevu sabiedrība * 02.11.1939.

Vecpils lauksaimniecības biedrība * 04.03.1937.
                05.07.1939. pievienota „Vecpils Tautas nama biedrība”

Vecpils lauksaimniecības biedrība „Sējējs” * 12.02.1924. + 09.06.1937.

Vecpils lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vecpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecpils lopkopības pārraudzības biedrība „Klints” * 04.03.1924. + 20.11.1940.

Vecpils 225. Mazpulks * 10.04.1934. + 1940.

Vecpils mednieku biedrība * 20.10.1921. + 18.03.1941.

Vecpils pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Vecpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1930.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Vecpils lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Laņu purvs” * 11.04.1927.

Vecpils piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923. + 30.03.1939.

Vecpils piensaimnieku sabiedrība „Rāžotājs” * 22.12.1925. + 08.07.1937.

Vecpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.08.1938. + 18.10.1940.

Vecpils Tautas nama biedrība * 15.01.1931. + 05.07.1939.
                05.07.1939. iekļauta „Vecpils lauksaimniecības biedrībā”

Vecpils un apkārtnes biškopības biedrība „Klints” * 13.11.1924. + 12.05.1938.

Vecpils un apkārtnes zivkopju biedrība * 14.09.1923. + 21.04.1938.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vecpils nodaļa * 29.05.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Stroķu nodaļa * 20.08.1928. + 27.08.1940.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
Vecpils nodaļa * 22.09.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ilmājas nodaļa * + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecpils nodaļa * 16.07.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ilmājas nodaļas * 03.11.1925.

Vecpils_1914a

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti