Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECSVIRLAUKAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Vecsvirlaukas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Garozes Vecsvirlaukas cukurbiešu audzētāju biedrība * 09.08.1928. + 22.12.1932.

Svirlaukas lauksaimniecības biedrība * 20.02.1922. + 16.06.1937.

Vecsvirlaukas krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1924. + 17.06.1931.

Vecsvirlaukas lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.

Vecsvirlaukas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vecsvirlaukas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecsaules 25. Mazpulks * 12.03.1931. + 1940.

Vecsvirlaukas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība *  26.09.1927.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Vecsvirlaukas lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecsvirlaukas sadraudzīgā biedrība * 14.04.1921. + 31.12.1940.

Vecsvirlaukas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.09.1938. + 18.10.1940.

Vecsvirlaukas un apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Vecsvirlaukas un Vircavas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sloka” * 31.01.1931. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vecsvirlaukas nodaļa * 19.06.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Svirlaukas Vircavas nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vecsvirlaukas nodaļa * 05.09.1924.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Vecsvirlaukas nodaļa * 13.08.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vecsvirlaukas nodaļa * 09.02.1928.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti