Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VECUMNIEKU PAGASTS
Bauskas apriņķis
[līdz 29.12.1939. Vecmuižas]

Vecumnieku_1908

Birzgales Taurkalnes Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Talķes upīte” * 17.02.1929.

Birzgales Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Zvirgzda” * 27.10.1928.

Brīvības pieminekļa Vecmuižas pagasta komiteja * 21.12.1929.

Pankezera meliorācijas sabiedrība * 18.05.1927.

Taurkalnes Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Igvāte” * 19.12.1928.

Umpārtes lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 08.04.1929. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Umpārtes 2. Mazpulks * 15.03.1930. + 1940.

Vecmuižas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.02.1933.

Vecmuižas krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1922.

Vecmuižas kultūras veicināšanas biedrība * 27.11.1922. + 23.03.1938.
                23.03.1938. iekļauta „Vecmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Vecmuižas labdarības biedrība * 18.06.1890. + 1915.

Vecmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Vecumnieku lauksaimniecības biedrība”

Vecmuižas 704. Mazpulks * 14.03.1935. + 1940.

Vecmuižas mednieku biedrība „Mednis”
                Sk. „Vecumnieku mednieku biedrība”

Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Bebru purvs” * 28.6.1930.

Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Struņķu purvs” * 16.09.1929.

Vecmuižas pagasta aizsardžu pulciņš
                 Sk. „Vecumnieku pagasta aizsardžu pulciņš”

Vecmuižas pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Vecumnieku pagasta aizsargu nodaļa”

Vecmuižas pārtīkas biedrība * 1894.
                30.04.1923. pārreģistrēta.

Vecmuižas piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922. + 27.11.1929.

Vecmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vecumnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījienos
                Sk. „Vecumnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecmuižas Stelpes un Misas pagastu meliorācijas sabiedrība * 27.01.1926.

Vecumnieku cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Vecumnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecumnieku lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.
                23.03.1938. izveidota apvienojot:
                                 „Vecumnieku lauksaimniecības veicināšanas biedrību”
                                 „Vecmuižas kultūras veicināšanas biedrību”
                19.07.1939. pievienota „Umpartes lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds”
                19.07.1939. pievienota „Vecumnieku lopkopības pārraudzības biedrība”
                25.04.1940. pārdēvēta agrak „Vecmuižas lauksaimniecības biedrība”

Vecumnieku lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 10.12.1925. + 23.03.1938.
                23.03.1938. iekļauta „Vecumnieku lauksaimniecības biedrībā”

Vecumnieku lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1924. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Vecmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Vecumnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.02.1933.
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Vecumnieku cukurbiešu audzētāju biedrība”

Vecumnieku mednieku biedrība *16.06.1921. + 25.02.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrak „Vecmuižas mednieku biedrība „Mednis”

Vecumnieku pagasta aizsardžu pulciņš * 24.06.1927. + 07.071940
                Pārdēvēts agrāk „Vecmuižas pagasta aizsardžu pulciņš”

Vecumnieku pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 07.07.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Vecmuižas pagasta aizsargu nodaļa”

Vecumnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1902. + 18.10.1940.
                07.07.1921. pārdēvēta agrāk „Vecmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījienos”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vecmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vecumnieku II meliorācijas sabiedrība „Vīkniņa” * 24.05.1927.

Vecumnieku patērētāju biedrība * 14.12.1920.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Vecumnieku patērētāju biedrība „Rūķis”

Vecumnieku patērētāju biedrība „Rūķis”
                Sk. „Vecumnieku patērētāju biedrība”

Vecumnieku piensaimnieku sabiedrība * 31.08.1922.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vecmuižas nodaļa * 02.04.1928.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Vecmuižas nodaļa * 11.06.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vecmuižas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vecmuižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Vecmuižas nodaļa * 19.05.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vecmuižas nodaļa * 14.02.1930.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Vecmuižas nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Sporta biedrība “Amatieris”   * 20.12.1910.
24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Amatieris” Rīgā”
Vecmuižas nodaļa * 16.09.1926. + 25.02.1938.

Vecumnieku_1913

Vecumnieku_1937

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti