Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĒJAVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Vejavas_1930

Brīvības pieminekļa Vējavas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Lubejas piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                20.06.1928. pārdēvēta agrāk  „Pirmā Vējavas pagasta piensaimnieku sabiedrība”
                09.03.1937. pievienota „Piensaimnieku sabiedrība „Gaiziņkalns”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrība „Rīts”

Piensaimnieku sabiedrība „Gaiziņš” * 07.02.1923.
                18.10.1932. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lauteres pagasta piensaimnieku sabiedrība”
                09.03.1937. iekļauta „Vējavas piensaimnieku sabiedrībā”

Pirmā Vējavas pagasta piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Lubejas piensaimnieku sabiedrība”

Vējavas bibliotēkas biedrība * 03.12.1912. + 29.04.1940.

Vējavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vējavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrība „Rīts”
                Sk. „Lubejas piensaimnieku sabiedrība”

Vējavas 933. Mazpulks * 13.11.1936. + 1940.

Vējavas pagasta aizsargu nodaļa * 03.10.1919. + 07.07.1940.

Vējavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Vējavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1923.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vējavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Vējavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vējavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vējavas patērētāju biedrība * 11.12.1919. + 28.09.1938.

Vējavas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Luejas piensaimnieku sabiedrība”

Vējavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.10.1881.
                26.09.1923. pārdēvēta agrāk „Vējavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vējavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vējavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vējavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vējavas nodaļa * 16.10.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti