Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VEĻĶU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Velku_1939

Brīvības pieminekļa Veļķu pagasta komiteja * 17.01.1930.

Grotužu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 24.03.1926. + 09.08.1939.

Grotužu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 28.06.1883. + 1916.

Igauņu piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 14.06.1938.

Veļķu dārzkopības pārraudzības biedrība * + 31.12.1940.

Veļķu kultūras biedrība * 01.09.1920. + 31.12.1940.

Veļķu lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 20.11.1922. + 19.12.1931.

Veļķu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Veļķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Veļķu 388. Mazpulks * 12.08.1934. + 1940.

Veļķu pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Veļķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.03.1925.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Veļķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Veļķu piensaimnieku sabiedrība * 03.5.1922. + 10.10.1931.

Veļķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1924. + 18.10.1940.
                08.09.1938. pārdēvēta agrāk „Veļķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Veļķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Veļķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Veļķu un Mēdzulas meliorācijas sabiedrība „Aiša” * 02.05.1929.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Veļķu nodaļa * 20.09.1923. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Veļķu nodaļa * 10.01.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Veļķu nodaļa * 29.03.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Veļķu nodaļa * 13.10.1925. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti