Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VENTAS PAGASTS
Ventspils apriņķis
[līdz 29.12.1939. Sarkanmuižas]

Ventas_1904

Brīvības pieminekļa Sarkanmuižas pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Liepenes 810. Mazpulks * 20.03.1935. + 1940.

Liepenes zvejnieku kooperatīvs * 1703.1932. + 09.05.1936.

Popes Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Klāņi” * 29.04.126.

Sarkanmuižas krājaizdevu sabiedrība * 12.02.1925. + 14.03.1929.

Sarkanmuižas lauksaimniecības biedrība * 09.11.1937.

Sarkanmuižas lauksaimniecības biedrība „Sējējs” * 29.04.1924. + 12.12.1938.

Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.12.1924. + 31.01.1938.

Sarkanmuižas II lopkopības pārraudzības biedrība * + 29.04.1937.

Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Venta”
                Sk. „Sarkanmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sarkanmuižas 177. Mazpulks * 08.03.1934. + 1940.

Sarkanmuižas mednieku biedrība * 17.11.1925.+ 22.03.1941.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Targales mednieku biedrība”

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Brida” * 07.01.1929.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Dižlauks” * 13.05.1929.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība  „Elkšķene” * 07.01.1929.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Jaunmežs” * 10.07.1926.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Līdums” 31.03.1926.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Oviži” * 22.11.1927.

Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Skalde” * 21.04.1933. + 18.03.1942.

Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1930.
                26.06.1939. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Venta”

Sarkanmuižas pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 1940.

Sarkanmuižas patērētāju biedrība „Straume”
                Sk. „Ventas patērētāju biedrība”

Sarkanmuižas piensaimnieku sabiedrība „Venta” * 06.03.11923. + 25.06.1931.

Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1921. + 18.10.1940.
                07.03.1935. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas Vārves savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkanmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkanmuižas un apkārtnes biškopības biedrība * 10.08.1922. + 31.01.1938.

Sarkanmuižas Vārves dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1929. + 17.03.1932.

Sarkanmuižas Vārves meliorācijas sabiedrība „Ropa” * 05.06.1934.

Sarkanmuižas Vārves Ventspils lauksaimniecības biedrība * 21.02.1900. + 02.08.1937.

Sarkanmuižas Vārves savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sarkanmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Staldzenes jūrmalas vietājā zvejnieku biedrība * 03.06.1927. + 04.12.1939.

Staldzenes Lepenes 782. Mazpulks * 08.03.1935. + 1940.

Tārgales 131. Mazpulks * 20.05.1933. + 1940.

Tārgales mednieku biedrība
                Sk. „Sarkanmuižas mednieku biedrība”

Tārgales meliorācijas sabiedrība * 05.05.1926.

Vārves pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1928.
                26.06.1939. pārdēvēta agrāk „Vārves Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Akots”

Vārves Sarkanmuižas kūdras ražošanas kooperatīvs „Kūdra” * 02.08.1927. + 17.08.1932.

Vārves Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības biedrība „Akots”
                Sk. „Vārves pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vārves Zūras Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Standze” * 01.07.1927.

Ventas patērētāju biedrība * 10.10.1921.
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils apkārtnes lauksaimnieku kooperatīvs”
                27.06.1940. pārdēvēta agrāk „Sarkanmuižas patērētāju biedrība „Straume”

Biedrību nodaļas:

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības attūrības biedrība “Balta lenta”
                Cirpenes nodaļa * 18.09.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Liepenes nodaļa * 30.05.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sarkanmuižas nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

Staldzenes jūrmalas vietējā zvejnieku biedrība * 03.06.1927. + 04.12.1939.
                Sarkanmuižas nodaļa * 24.02.1928.

Ventas_1905

 

 
Izmainas 10.02.2016 Kontakti