Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VENTSPILS
1378
Ventspils apriņķis

Ventspils_1908

A/S „Gerhard un Hej” transporta preču un preču noliktavu darbinieku krājaizdevu kase *14.04.1904. + 1915.

Braucēju artelis kurās nodarbojas Ventspils pilsēta un viņa apkārtnē ar dažādu preču
                                istabas lietas un citu priekšmetu pārvadāšanu
                Sk. „Ventspils braucēju artelis „Ekspeditors”

Brīvības pieminekļa Ventspils apriņķa komiteja * 15.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Ventspils pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Ceturtā Ventspils bēru kase * 19.09.1895. + 1915.

Deutsche Arbeits Gemeinschaft in Ventspilī
                Sk. „Vēntspils vācu sadarbības biedrība”

Deutsch baltische Arbeits Gemeinschaft in Windau”
                Sk. „Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Vēntspilī”

Ebreju tautas klubs * 29.09.1925. + 04.12.1939.

Kooperatīva sabiedrība „Ventspils zvejnieks”
                Sk. „Ventspils jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Kurzemes palīdzības kase jūrnieku viņu atraitņiem un bāreņiem * 27.01.1892.+ 1915.

Otrā Ventspils bēru kase * 04.10.1867. + 1915.

Otrā Ventspils evaņģēliskā biedrība „Zilais Krusts” * 28.08.1923. + 25.10.1939.

Pārventas 1151. Mazpulks * 10.01.1940. + 1940.

Pirmā Ventspils bēru kase * 15.08.1865. + 1915.

Sarkanmuižas Vārves Ventspils lauksaimniecības biedrība * 21.02.1900. + 02.08.1937.

Sporta biedrība „Union” * 08.11.1904. + 1915.

Trešā Ventspils bēru kase * 16.01.1892. + 1915.

Turauskā J. D. privātā tirdzniecības skolas trūcīgo skolnieku pabakstišanas biedrība Ventspilī * 19.02.1909. + 1915.

Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Vēntspilī
                Sk. „Vēntspils vācu sadarbības biedrība”

Valsts Ventspils arodu skolas trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 06.12.1927. +15.02.1936.

Vendavas 953. Mazpulks * 28.01.1937. + 1940.

Ventspils amatnieku biedrība * 11.03.1937.

Ventspils amatnieku meistaru biedrība „Amatnieku ģildes brālība” * 09.05.1924. +30.03.1936.

Ventspils 2. aisargu pulka sporta klubs * + 25.07.1940.

Ventspils 2. aizsargu pulks * 29.03.1919. + 1940.

Ventspils apkārtnes latviešu sporta biedrība „Zvans” * 23.05.1923. + 31.12.1940.
               
Ventspils apriņķa dārzkopības biedrība * 02.04.1925. + 08.06.1938.
                08.06.1938. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils apriņķa kooperatīvs „Lauksaimnieks” * 16.02.1922. + 22.10.1933.

Ventspils apriņķa lauksaimnieku kredītkooperatīvs * 13.03.1924. + 25.03.1929.

Ventspils apriņķa policijas darbinieku biedrība * 02.04.1925. + 14.03.1941.

Ventspils arodnieciskā biedrība * 20.07.1922. + 11.10.1928.
                30.08.1926. pārdēvēta agrāk „Ventspils arodu biedrība”

Ventspils arodu biedrība
                Sk. „Ventspils arodnieciskā biedrība”

Ventspils atturības biedrība * 09.07.1892. + 1916.

Ventspils baptistu izglītības biedrība * 23.05.1923. + 25.10.1939.

Ventspils biedrība „Musse” * 31.01.1845. + 14.03.1940.
                25.06.924. pārdēvēta agrāk „Ventspils biedrība „Musse Gesellschaft”

Ventspils biškopības biedrība „Venta” * 09.01.1922. + 08.06.1938.
                08.06.1938. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils braucēju artelis „Ekspeditors” * 08.07.1905. + 02.05.1935.
                08.01.1924. pārdēvēta agrāk „Braucēju artelis kuršs nodarbojas
                                Ventspils pilsēta un viņa apkārtnē ar dažādu preču istabas
                                lietas un citu priekšmetu pārvadāšanu”

Ventspils braucēju artelis „Smagais”
                Sk. „Ventspils braucēju sabiedrība „Smagais”

Ventspils braucēju sabiedrība „Smagais” * 19.12.1921.
                30.12.1939. pārdēvēta agrāk „Ventspils braucēju artelis „Smagais”

Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.11.1871.
                09.07.1935. pievienota „Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Pārventa”
                09.07.1935. pievienota „Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Venta”

Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Auto” * 10.03.1927.

Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Pārventa” * 14.10.1929. + 09.07.1935.
                09.07.1935. iekļauta „Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība „Venta” * 03.02.1928. + 09.07.1935.
                09.07.1935. iekļauta „Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Ventspils darbinieku slimo kase * 13.05.1921.

Ventspils dzelzceļnieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 19.06.1930.

Ventspils Dzintara 1150. Mazpulks * 13.01.1940. + 1940.

Ventspils ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”
                Sk. „Ventspils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ventspils ebreju bēru kase * 1830. + 1915.

Ventspils ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ventspils krājaizdevu sabiedrība „Uzticība”

Ventspils ebreju palīdzības biedrība „Palīdzība”
                Sk. „Ventspils žīdu palīdzības biedrība”

Ventspils ebreju sadraudzīgā biedrība
                Sk. „Ventspils žīdu sadraudzīgā biedrība”

Ventspils ebreju sporta biedrība „Makkabi”
                Sk. „Ventspils žīdu sporta biedrība „Makkabi”

Ventspils ekonomiskā biedrība * 08.05.1910. + 1915.

Ventspils esperanto biedrība * 18.05.1926. + 17.11.1939.

Ventspils evaņģēliskā biedrība „Zilais Krusts” * 03.10.1908.
                12.02.1924. pārdēvēta agrāk „Ventspils evaņģēliskā jaunatnes
                                apgādes biedrība”

Ventspils evaņģēliskā jaunatnes apgādes biedrība
                Sk. „Ventspils evaņģēliskā biedrība „Zilais Krusts”

Ventspils evaņģēliskā jaunatnes draugu biedrība
                Sk. „Ventspils jaunības draugu biedrība”

Ventspils evaņģēlijas ticības luterāņu diakonīsu iestāde
                Sk. „Ventspils vācu slimnīcas biedrība”

Ventspils franču literatūras cinītāju biedrība * 11.02.1927. + 31.12.1940.

Ventspils futbola klubs * 13.06.1929. + 14.05.1936.
                14.05.1936. iekļauts „Ventspils latviešu sporta biedrībā „Spars”

Ventspils ierēdņu kooperatīvs * 17.08.1922. + 22.02.1930.

Ventspils izglītības biedrība * 11.12.1907. + 1915.

Ventspils jaunības draugu biedrība * 08.01.1903. + 31.12.1940.
                08.01.1924. pārreģistrēta agrāk „Ventspils evaņģēliskā jaunības draugu biedrība”

Ventspils Jūrmalas 1154. Mazpulks * 09.01.1940. + 1940.

Ventspils jūrmalas zvejniecības biedrība * 16.10.1908. + 16.07.1936.

Ventspils jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 07.05.1931. + 06.03.1941.
                 22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kooperatīva sabiedrība „Ventspils zvejnieks”

Ventspils kooperatīvā biedrība * 03.12.1936.
                03.12.1936. izveidota apvienojot:
                                „Ventspils namīpašnieku biedrību”
                                „Ventspils un apkārtnes patērētāju biedrību „Stradnieks”

Ventspils kooperatīvs * 03.02.1919. + 19.02.1931.

Ventspils kooperatīvs
                Sk. „Ventspils patērētāju biedrība”

Ventspils kopdarbības grāmatnīca * 30.04.1927.
                19.12.1939. pārdēvēta agrāk  „Ventspils un apkārtnes skolotāju kooperatīvs „Gaisma”

Ventspils krājaizdevu sabiedrība * 30.12.1899.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils latviešu krājaizdevu sabiedrība”

Ventspils krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ventspils vācu sabiedrības kase”

Ventspils krājaizdevu sabiedrība „Uzticība” sabiedrības * 28.08.1923.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Ventspils krājuma kase „Windauschen Sparcasse” * 21.02.1875. + 1915.

Ventspils krievu sadraudzīgā biedrība „Družba” * 06.02.1887. + 1915.

Ventspils labdarības biedrība * 27.05.1878.
                10.06.1939. pārdēvēta agrāk „Windauscher Wohltaetigkeitsverein”

Ventspils labdarības biedrība * 04.09.1930. + 21.03.1941.

Ventspils latviešu biedrība * 05.12.1921. + 31.12.1940. * 02.09.1943.
                17.12.1936. pievienota „Ventspils latviešu teātra biedrība”
                08.06.1938. pievienota „Ventspils un apkārtnes mednieku biedrība „Mednis”
                08.06.1938. pievienota „Ventspils biškopības biedrība „Venta”
                08.06.1938. pievienota „Ventspils un apkārtnes mājturības
                               veicināšanas biedrība „Atmoda”
                08.06.1938. pievienota „Ventspils apriņķa dārzkopības biedrība”
                31.05.1940. pievienota „Ventspils mednieku biedrība”
                02.09.1943. atjaunota

Ventspils latviešu biedrība „Dzimtene” * + 21.03.1913.

Ventspils latviešu dramatiskā trupa * 17.11.1920. + 2.10.939.

Ventspils latviešu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ventspils krājaizdevu sabiedrība”

Ventspils latviešu labdarības biedrība * 15.11.1900. + 1915.

Ventspils latviešu sadraudzīgā biedrība * 31.12.1881. + 1915.
                12.04.1901. pārdēvēta agrāk „Ventspils sadraudzīgā biedrība”

Ventspils latviešu skatuves biedrība * 19.02.1909. + 1915.

Ventspils latviešu sporta biedrība „Spars” * 08.10.1919. + 23.11.1940.
                14.05.1936. pievienots „Ventspils futbola klubs”
                30.03.1939. pievienota „Ventspils šaha biedrība”

Ventspils latviešu teātra biedrība * 04.05.1926. + 17.12.1936.
                17.12.1936. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils locmaņu biedrība * 24.09.1910. + 1915.

Ventspils mednieku biedrība * 30.01.1922. + 31.05.1940.
                31.05.1940. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils muitas artelis * 22.08.1940.

Ventspils mūzikas biedrība * 30.05.1929. + 31.12.1940.

Ventspils namīpašnieku biedrība * 11.11.1908. + 03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Ventspils kooperatīvu biedrībā”

Ventspils namnieku biedrība „Kredīts”
                Sk. „Ventspils namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība „Kredīts”

Ventspils namsaimnieku biedrība * 17.06.1937. + 13.04.1940.
                13.04.1940. iekļauta „Ventspils tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Ventspils namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība „Kredīts” * 23.12.1924.
                21.12.1937. pārdēvēta agrāk „Ventspils namnieku biedrība „Kredīts”

Ventspils patērētāju biedrība *
                03.05.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils kooperatīvs”

Ventspils patērētāju biedrība „Venta” * 13.11.1924. + 27.06.1929.

Ventspils piensaimnieku sabiedrība * 27.03.1923.
                30.08.1926. pārdēvēta agrāk „Vārves piensaimnieku biedrība „Ropa” 
                01.09.1938. pievienota „Piltenes piensaimnieku sabiedrība”
                19.12.1939. pievienota „Užavas piensaimnieku sabiedrība”
                10.10.1940. pievienota „Ugāles piensaimnieku sabiedrība”

Ventspils pilsētas krājaizdevu kase * 1889. + 13.11.1923.

Ventspils pilsētas 813. Mazpulks * 06.04.1935. + 01.05.1937.

Ventspils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.11.1921.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ventspils priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.05.1908. + 1915.

Ventspils Raiņa klubs * 23.10.1924. + 04.09.1930.

Ventspils riteņbraucēju biedrība * 04.05.1898. + 1915.

Ventspils Romas Katoļu savstarpējā palīdzības biedrība * 20.02.1906. + 31.12.1940.
                25.08.1925. pārdēvēta agrāk „Ventspils Romas Katoļu trūcīgo palīdzības biedrība”

Ventspils Romas Katoļu trūcīgo palīdzības biedrība
                Sk. „Ventspils Romas Katoļu savstarpējā palīdzības biedrība”

Ventspils rūpniecības biedrība * 20.05.1909. [1883] + 01.04.1936.

Ventspils rūpniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ventspils vācu sabiedrības kase”

Ventspils rūpniecības biedrības vācu palīdzības sadarbības kase
                Sk. „Ventspils vācu sabiedrības kase”

Ventspils rūpniecības kooperatīvs „Ozols” * 06.09.1921. + 03.04.1930.

Ventspils sadraudzīgā biedrība * 03.12.1907. + 1915.

Ventspils sadraudzīgā biedrība * 12.04.1901. + 1915.

Ventspils sadraudzīgā biedrība
                Sk. „Ventspils latviešu sadraudzīgā biedrība”

Ventspils sadraudzīgā biedrība „Straume” * 21.03.1913. + 13.09.1913.

Ventspils savstarpējā palīdzības biedrība * 1903.+ 31.12.1940.
                22.05.1924. pārdēvēta agrāk „Ventspils savstarpīgā palīdzības biedrība”

Ventspils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ventspils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ventspils savsarpīgā palīdzības biedrība
                Sk. „Ventspils savstarpējā palīdzības biedrība”

Ventspils sieviešu ģimnāzijas trūcīgo skolnieču pabalstīšanas biedrība * 20.05.1904. +1915.

Ventspils skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Ventspils skolotāju biedrība”

Ventspils skolotāju biedrība * 21.08.1920. + 21.09.1939.
                19.12.1935. pārdēvēta agrāk „Ventspils skolotāju arodnieciskā biedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Ventspils staueru transporta svērāju skaitītāju un mērotāju sabiedrība „Svars” *08.05.1923.

Ventspils strādnieku arodu biedrība * 18.07.1935.

Ventspils strādnieku kājnieku artelis * 09.03.1922. + 08.07.1937.

Ventspils studentu vienība * 29.11.1922. + 28.03.1936.
                15.12.1926. pārdēvēta agrāk „Ventspils un apkārtnes studējošo biedrība”

Ventspils svērāju skaitītāju un mērotāju artelis * 21.12.1926. + 17.03.1932.

Ventspils šaha biedrība * 26.02.1900. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Ventspils latviešu sporta biedrībā „Spars”

Ventspils teātra sabiedrība * 06.09.1921. + 20.11.1939.

Ventspils tirgotāju un rūpnieku biedrība * 09.11.1937. + 13.08.1940.
                13.04.1940.  pievienota „Ventspils namsaimnieku biedrība”

Ventspils trūcīgo ebreju palīdzības biedrība „Pomošč”
                Sk. „Ventspils žīdu palīdzības biedrība „Palīdzība”

Ventspils trūkuma cietēju palīdzības biedrība „Saule” * 18.09.1924. + 04.05.1937.

Ventspils un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 24.02.1930.

Ventspils un apkārtnes mājturības veicināšanas  biedrība „Atmoda” * 17.11.1925. +08.06.1938.
                08.06.1938. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils un apkārtnes mednieku biedrība „Mednis” * 16.07.1931. + 08.06.1938.
                08.06.1938. iekļauta „Ventspils latviešu biedrībā”

Ventspils un apkārtnes patērētāju biedrību „Stradnieks” * 19.10.1926. + 03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Ventspils kooperatīvā biedrībā”

Ventspils un apkārtnes skolotāju kooperatīvs „Gaisma”
                Sk. „Ventspils kopdarbības grāmatnīca”

Ventspils un apkārtnes studējošo biedrība
                Sk. „Ventspils studentu vienība”

Ventspils vācu baltiešu vēlētāju savienība * + 12.02.1935.

Ventspils vācu dziedāšanas biedrība * 28.04.1930.

Ventspils vācu sabiedrības kase * 12.11.1905.
                23.01.1923. pārdēvēta agrāk „Ventspils krājaizdevu sabiedrība”
                11.02.1927. pārdēvēta agrāk „Ventspils rūpniecības biedrības vācu
                                palīdzības sabiedrības kase”

Vēntspils vācu sadarbības biedrība * 30.06.1927. + 10.03.1941.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu sadarbības sabiedrība Vēntspilī”

Ventspils vācu skolu veicinātāju biedrība * 07.11.1932. + 13.04.1940.

Ventspils vācu slimnīcas biedrība * 03.11.1921. + 25.01.1940.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ventspils evaņģēlijs ticības luterāņu
                                diakonīsu iestāde”

Ventspils valsts darbinieku savienība * 25.09.1920. + 02.01.1940.

Ventspils valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 28.09.1931. + 20.11.1939.

Ventspils Valsts ģimnāzijas 812. Mazpulks * 09.04.1935.+ 1940.

Ventspils valsts komerc un arodskolas beigušo paterētaju kooperatīvs * 05.04.1934. +10.06.1937.

Ventspils Viduma 1152. Mazpulks * 11.01.1940. + 1940.

Ventspils zvejniecības motoru koplietošanas biedrība * 28.08.1925. + 05.09.1929.

Ventspils zvejnieku kooperatīvs * 29.09.1920. + 11.07.1929.

Ventspils zvejnieku krājaizdevu sabiedrība * 01.08.1940.

Ventspils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 09.10.1924. + 12.12.19410.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”

Ventspils žīdu palīdzības biedrība * 14.08.1907. + 31.12.1940.
                13.12.1927. pārdēvēta agrāk „Ventspils trūcīgo ebreju palīdzības biedrība „Pomošč”
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ventspils ebreju palīdzības biedrība „Palīdzība”

Ventspils  žīdu sadraudzīgā biedrība * 09.10.1923. + 31.12.1940.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils ebreju sadraudzīgā biedrība”

Ventspils žīdu sporta biedrība „Makkabi”  * 09.10.1923. + 13.11.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ventspils ebreju sporta biedrība „Makkabi”

Windausche Sparkasse
                Sk. „Ventspils Krājkase”

Windauscher Wohltaetigkeitsverein
                Sk. „Ventspils labdarības biedrība”

Wohltaetigkeitsverein zu Ventspils
                Sk. „Ventspils labdarības biedrība”

Zvejnieku kooperatīvs „Saunaga zvejnieks” * 10.03.1932. + 17.12.1936.

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Ventspils nodaļa * 15.09.1906.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Ventspils nodaļa * 16.09.1929.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Ventspils nodaļa * 18.04.1934.

Bībeles lasīšanas biedrība * 17.10.1923. + 12.12.1940.
                Ventspils nodaļa * 25.11.1924.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ventspils nodaļa * 16.04.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ventspils nodaļa * 26.11.1926.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Ventspils nodaļa * 28.02.1922.

Ebreju sieviešu biedrība kultūrālai darbībai Palestīnā * 03.12.1924. + 20.06.1939.
                Ventspils nodaļa * 31.03.1925.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Ventspils nodaļa * 30.03.1920. + 29.01.1923.

Jaunatnes audzināšanas biedrība * 12.08.1925. + 17.11.1936.
                15.10.1930. pārdēvēta agrāk “Latvijas Laifu brigāde biedrība”
                17.11.1936. iekļauta “Latvijas skautu centrālā organizācijā”
                Ventspils nodaļa * 18.12.1925.

Jaunekļu kristīgā savienība * 25.04.1923. + 26.01.1937.
                03.04.1929. pārdēvēta agrāk “Jaunekļu kristīgā savienība Latvijā”
                26.01.1937. iekļauta „Jaunatnes kristīgā savienībā”
                Ventspils nodaļa * 23.03.1933.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
                24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
                Ventspils nodaļa * 12.01.1931.

Kurzemes latviešu sieviešu biedrība * 24.07.1935. + 09.09.1940.
                24.07.1935. izveidota apvienojot:
                                „Kurzemes sieviešu apvienību”
                                „Liepājas mājturības veicināšanas biedrību”
                                „Nākotnes sieviete” biedrību”
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Latvju sieviešu biedrība Kurzemē”
                Ventspils nodaļa * 12.09.1935.

Latviešu tautas apvienība “Ugunskrusts” * 19.01.1932. + 07.04.1933.
                Ventspils nodaļa * 22.10.1932.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Ventspils nodaļa * 21.05.1931.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 15.03.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Ventspils nodaļa * 28.09.1929.

Latvijas arodu biedrību centrālbirojs * 15.12.1920. + 08.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 15.05.1923.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ventspils nodaļa * 25.01.1925. + 28.04.1933.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Ventspils nodaļa * 22.07.1933.

Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība * 14.04.1920. + 02.05.1925.
                Ventspils nodaļa * 20.08.1920.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Ventspils nodaļa * 28.11.1928.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Ventspils nodaļa * 21.09.1933.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrība * 05.04.1932. + 19.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 01.11.1933.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Ventspils nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Ventspils nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 27.04.1927.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Ventspils nodaļa * 20.09.1928.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Ventspils nodaļa * 14.04.1920.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Ventspils nodaļa * 27.01.1921. + 08.02.1934.

Latvijas inteliģento darbinieku vispārējā bezdarba apkarošanas biedrība * 31.12.1932. + 20.12.1937.
                Ventspils nodaļa * 21.02.1933.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Ventspils nodaļa * 06.01.1925.

Latvijas jaunu sieviešu kristīgā savienība * 26.03.1924. + 26.01.1937.
                26.01.1937. iekļauta “Jaunatnes kristīgā savienībā”
                Ventspils nodaļa * 05.12.1932.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Ventspils nodaļa * 14.03.1927.

Latvijas jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju savienība * 12.07.1921. + 08.05.1936.
                Ventspils nodaļa * 10.08.1921.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Ventspils nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Ventspils nodaļa * 15.08.1921.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Ventspils nodaļa * 10.10.1930.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Ventspils nodaļa * 12.02.1924. + 26.01.1932.

Latvijas mežtirdzniecības un kokrūpniecības uzņēmumu brāķeru un kalpotāju biedrība * 08.01.1931. + 08.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 03.02.1934.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 16.06.1926.

Latvijas miera un brīvības liga * 15.12.1932. + 27.06.1937.
                Ventspils nodaļa * 21.10.1933.

Latvijas mūzikas veicināšanas biedrība * 30.09.1938. + 14.01.1941.
                15.12.1939. pievienota “Latvijas muziķu biedrība”
                Ventspils nodaļa * 27.01.1928.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. +04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Ventspils nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Ventspils nodaļa * 16.12.1929.

Latvijas pensionāru biedrība * 21.09.1927. + 18.11.1940.
                Ventspils nodaļa * 16.04.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ventspils nodaļa * 18.10.1923.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Ventspils nodaļa * 08.02.1930.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Ventspils nodaļa * 07.07.1926.+ 03.12.1931.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Ventspils nodaļa * 30.04.1928.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Ventspils nodaļa * 27.02.1929.

Latvijas strādnieku jaunatnes  kultūras biedrība * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Ventspils nodaļa * 07.11.1926.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 13.11.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Ventspils nodaļa * 06.05.1926.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Ventspils nodaļa * 26.04.1929.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Ventspils nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Ventspils nodaļa * 19.12.1918.

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.
                Čikstiņciema nodaļa * 21.10.1930.
                Ventspils nodaļa * 28.11.1929.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 30.03.1920. + 28.11.1928.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas transporta strādnieku arodnieciskā biedrība”
                22.02.1928. pārdēvēta agrāk “Latvijas transportstrādnieku arodnieciskā biedrība”
                Ventspils nodaļa * 29.12.1920.

Latvijas transportstrādnieku arodu biedrība * 14.11.1928. + 25.09.1929.
                Ventspils nodaļa * 17.12.1928.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 12.04.1927.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Ventspils nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Ventspils nodaļa * 05.12.1933.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Ventspils nodaļa * 14.11.1923.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Ventspils nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Ventspils nodaļa * 01.09.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ventspils 48. novads * 29.09.1931.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Ventspils nodaļa * 14.10.1927.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Ventspils nodaļa * 10.11.1923.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Ventspils nodaļa * 01.03.1932.

Nacionālā grāmatrūpnieku arodnieku biedrība * 25.04.1923. + 01.12.1936.
                01.12.1936. iekļauta “Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība”
                Ventspils nodaļa * 06.03.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ventspils nodaļa * 21.07.1924. + 25.08.1937.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Ventspils nodaļa * 29.07.1922.

Palestīnas līga Latvijā * 05.07.1925. + 23.11.1939.
                Ventspils nodaļa * 26.06.1929.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Ventspils nodaļa * 25.04.1921.

Rīgas sporta biedrība “Union” * 24.03.1898.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Union”
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Union”
                Ventspils nodaļa * 23.07.1925.

Slimo kasu darbinieku arodbiedrība * 23.03.1928. + 04.01.1935.
                Ventspils nodaļa * 22.02.1929.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Ventspils nodaļa * 08.08.1925.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Ventspils nodaļa * 29.11.1932.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Ventspils nodaļa * 22.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Ventspils nodaļa * 08.08.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ventspils nodaļa * 15.06.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Ventspils nodaļa * 10.09.1931.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
                Ventspils nodaļa * 24.12.1928.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Ventspils nodaļa * 02.02.1929.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Ventspils nodaļa * 29.12.1906.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Ventspils nodaļa * 09.03.1932.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Ventspils nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie
                                Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Liepājas nodaļa * 13.03.1922.

Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia” * 15.11.1932. + 23.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās jaunatnes biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia”
                Ventspils nodaļa * 30.06.1933. + 09.07.1934.
                Ventspils nodaļa * 06.08.1934.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Ventspils nodaļa * 07.11.1924.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Ventspils nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Ventspils nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Ventspils nodaļa * 05.03.1932.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Ventspils nodaļa * 27.04.1923.

Ventspils_1909

Ventspils_1910

Ventspils_1911

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti